Nya styrelseledamöter till MTV Produktion

Nya styrelseledamöter till MTV Produktion MTV Produktion kallar till extra bolagsstämma den 30 januari 2001. MTV Produktions styrelse har efter styrelseordförande Björn Svedins tragiska bortgång beslutat att kalla till extra bolagsstämma med avsikt att välja in nya ledamöter i styrelsen. Som nya ordinarie ledamöter föreslås Conny Karlsson och Peter Sandberg. Förslaget stöds av ägare som representerar mer än 50% av rösterna i bolaget. Conny Karlsson är 45 år, han har tidigare varit VD för Duni och har en bakgrund från P&G. Idag har Conny Karlsson ett antal styrelseuppdrag inom den nya ekonomin. Bl.a. Netgirot och Audumbla. Peter Sandberg är 41 år och har efter sin tid på Volvo varit VD för 6:e AP Fonden och senast Emerging Technologies . "Peter och Conny är bägge välkomna tillskott till MTV Produktions styrelse där sedan tidigare Johan Stuart från Utfors och Patrik Svensk, Sky Venture sitter. Den nya styrelsen blir stark. Med en bred kunskap och ett stort kontaktnät, vilket är viktigt i dessa tider då stort fokus ligger på strukturförändringar i vår bransch." Säger Olle Langenius För mer information Olle Langenius CEO MTV Produktion 0704-31 21 77 MTV Produktion är en skandinavisk innehållsproducent med verksamhet inom affärsområdena Broadcast, New media och Relations. Kunder är TV-kanalerna och det skandinaviska näringslivet. MTV Produktion, MTV Spider och MTV Piece är helägda dotterbolag. MTV PRODUKTION AB (Publ), 433 87 JONSERED, TEL (46) 31 721 21 00, FAX (46) 31 795 73 49 Styrelsens säte: GÖTEBORG, Organisationsnummer: 556333-4662 Hemsida: www.mtv.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar