Avböjer omval till styrelsen

Report this content

Styrelsen har idag nåtts av informationen att styrelseledamoten Christian Kronegård avböjer omval till styrelsen på den kommande extra stämman i bolaget som hålls den 2020-09-29. På den extra stämman planeras sedan tidigare Robert Olrog att väljas in som ny styrelseledamot. Någon ersättare till Christian kommer inte väljas in. 

- Det känns både glädjande och tryggt att kunna lämna positionen som styrelseledamot i Zoomability i vetskapen om att bolaget är i goda händer med nuvarande styrelse och ledning. Det är med tacksamhet som jag blickar tillbaka på den tid och det förtroende jag känt av att sitta i Zoomabilitys styrelse sedan januarui 2017. Det har varit både spännande och utvecklande få att arbeta med styrelsen och alla medarbetare under en för bolaget händelserik tid inbegripet bl.a. notering på Spotlight. Nu står bolaget på en stabil grund och är rustade för framtiden och det är mot den bakgrunden jag bedömer det som ett bra tillfälle för mig att att kliva av på. Jag har en rad andra uppdrag som jag ser fram emot att kunna lägga ännu mer krut på nu givet den tid som nu frigörs, säger Christian Kronegård.

- Jag beklagar att Christian valt att lämna styrelsen för Zoomability. Det är dock fullt förståeligt med tanken på alla andra uppdrag han har i olika bolag och där hans kunnande i dagen läge behövs ännu bättre. Men den känns givetvis tråkigt då Christian varit med från början, och drivande när det gäller den notering bolaget genomförde på Spotlight Stock Market i augusti 2019. Jag gläds dock åt den positiva trend bolaget haft de senaste månaderna och ser med tillförsikt framtiden an, säger styrelsens ordförande Kalle Sundqvist.

För mer information kontakta:

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomanility.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Dokument & länkar