Rapport kvartal 2, 2019

Report this content

Styrelsen i Zoomability Int lämnar härmed sin rapport för verksamheten under andra kvartalet 2019.

FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG

KONCERNEN (SEK) 2019-04-01 2019-06-30  2018-04-01 2018-06-30  2019-01-01 2019-06-30  2018-01-01 2018-06-30  2018-01-01 2018-12-31 
Nettoomsättning  812 500 1 911 457 2 735 678 2 367 632 6 118 416
Resultat efter finansiella poster  -1 501 623 1 637 684 -2 263 983 283 720 -3 018 701
Balansomslutning  19 446 014 3 095 257 19 446 014 3 095 257 12 811 802
Soliditet  75 % -88 % 75 % -88 % 26 %
MODERFÖRETAGET (SEK) 2019-04-01 2019-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-01-01 2018-12-31
Nettoomsättning  195 000 565 000 390 000 565 000 955 000
Resultat efter finansiella poster  -267 704 328 342 -376 635 20 949 -292 100
Balansomslutning  10 897 227 6 962 353 10 897 227 6 962 353 8 445 395
Soliditet  98 % 84 % 98 % 84 % 65 %

VD KOMMENTAR

Även om försäljning och resultat inte var det bästa för Q2 så följer vi våra planer när det gäller att bygga Zoomability till ett bolag som kan ta till vara på den stora marknad som finns för vår Zoom Uphill.

Mycket tid har under andra kvartalet lagts ned på att förbereda oss för börsnoteringen, där den publika nyemissionen i juli var ett viktigt led för att kunna lista oss på Spotlight Stock Market den 5 augusti. Emissionen var garanterad fullt ut och inbringade brutto 8 MSEK, och gav oss också många nya aktieägare, vilket krävdes för en notering.

Sedan kvartalets utgång har vi bland annat flyttat till nya lokaler i Västerås och en ny produktchef, med helhetsansvar för Zoom Uphill, började 8 augusti. Vi har också fortsatt vårt arbetet enligt plan med att strukturera och effektivisera vår ”supply chain” för att minska kostnaderna och öka lönsamheten.

Men kvartal 2 visar alltså på en inbromsning i försäljningen. Det var inte beroende på att intresset från marknaden minskat utan för vi inte kunnat leverera så många Zoomar då vi haft en del problem med vår ”supply chain”. Främsta orsaken har varit vår hårt ansträngda likviditet. Tyvärr kommer också kvartal 3 att påverkas då vi har 3–4 månaders ledtid på vissa komponenter.

Högsta prioritet är nu att få ordning på vår ”suppline chain” för att minska ledtiderna, och med det kapital vi fick in i samband med nyemissionen har vi goda förutsättningar att få ett kontinuerligt flöde av komponenter. Vi kan på så vis öka produktionstakten och därmed möta marknadens behov.

Intresset för Zoom Uphill har fortsatt varit stort under kvartal 2. Det gäller i Sverige, men också i Italien och Nederländerna, samt Luxemburg där vi kontrakterat en ny distributör. I USA har vi inte kunnat leverera något under kvartal 2, men kommer igång igen under kvartal 3. Vi räknar också med att snart kunna få en ny återförsäljare i en av delstaterna.

Man har i olika länder också fått upp ögonen för att köpa in Zoomar till turistattraktioner som kräver att man kan ta sig fram till fots. Med hjälp av Zoomen öppnas även dessa platser för dem med nedsatt förmåga att använda benen. Det ska bli spännande att se hur vi kan utveckla det konceptet.

Jag vill här slutligen också passa på att tacka alla nya aktieägare vi fick i samband med börsintroduktionen, men givetvis också gamla ägare som var med och bidragit. Det är ni som gör det möjligt att fortsätta bygga Zoomability till ett bolag som gör skillnad för personer där livssituation har förändrats, abrupt eller över tid, så man blivit fråntagen möjligheten att uppleva frihet i normal bemärkelse. Det är främst för dem vi finns till, men också för andra som vill ha en häftig upplevelse med värdens bästa terränggående eldrivna fyrhjuling – Zoom Uphill – A Free Mind In Motion.

Pehr-Johan Fager
Verkställande Direktör
Zoomability Int AB

För mer infornation
pj@zoomability.com
0709-203961

Denna information är sådan information som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019.

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Taggar:

Prenumerera