Rapport Q3, 2019

Report this content

Styrelsen i Zoomability Int AB lämnar härmed sin rapport för verksamheten under tredje kvartalet 2019.


FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019

  • Nettoomsättning 1 333 710 kr (2 702 435 kr)
  • Resultat efter finansiella poster -2 111 947 kr (-552 087)
  • Balansomslutning 13 887 965 kr (3 374 531 kr)
  • Soliditet 74 % (-91 %)

1 januari - 30 september

  • Nettoomsättning 4 069 388 kr (5 070 067 kr)
  • Resltat efter finansiella poster -4 375 90 kr (-268 367 kr) 
  • Balansomslutning 13 887 965 kr (3 374 531 kr)

Boaget hade per 2019-09-30: 2 075 194 aktier

VD kommentar

Vi har nu vänt den inbromsning i försäljningen som skedde under första halvåret innan vår listning på Spotlight Stock Market, och har faktiskt sålt lite mer än vår plan. Det är dock inte frågan om några stora volymer.

Leveranserna har återupptagits till USA som aviserades skulle ske i förra kvartalsrapporten, och likaså till svenska kunder och i övriga Europa. Försäljning har även skett i Australien av några Zoomar. Positivt är också att vår nye produktchef Morteza har kommit bra in i sin roll med att i första hand styra upp vår ”supply chain”, men stöttar också med kundsupport och demo av Zoomar.

Ser vi på resultatet så har det belastats med höga kostnader för inköp av komponenter som ska ingå i Zoomar vi nu börjat producera och som delvis ska säja under Q4, men främst under Q1 2020. Utökning av organisationen, ett nytt kontor och avskrivningar med 500.000 kr för våra patent har också belastat resultatet Q3, liksom en del extra marknadsföringskostnader i samband med noteringen. Beroende på leveransförseningar har vårt dotterbolag i USA också bidragit med ett underskott. Tyvärr är vi kostnadsmässigt väldigt framtunga, vilket alltid är fallet då man skalar upp industriell verksamhet.

Mycket av det vi gör nu är att investera för framtiden, och vi ser optimistiskt på våra möjligheter då vi har en mycket konkurrenskraftig produkt på en marknad som är under stark tillväxt. Men tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet att gasa på som vi önskar beroende på ett begränsat rörelsekapital. Vi tar det därför i mindre steg med de resurser vi har. Det gäller att ha tålamod.

En viktig händelse efter kvartalets utgång är att vi fått Zoom Uphill registrerad som medicintekniskt hjälpmedel. Det gör det nu lättare för personer med funktionsnedsättning att få Zoomen utskriven som kostnadsfritt hjälpmedel, inte bara i Sverige utan i en hel del andra länder i Europa.

Vi har nu också avtal med Wasa Kredit när det gäller privatpersoner så de kan få låna till köp av en Zoom Uphill till förmånliga villkor, och när det gäller företag och kommuner/landsting så kan man leasa Zoomar, också mycket förmånligt. Det gör att den som vill erbjuda en Zoomar på konferensanläggningar eller turistattraktioner kan göra det direkt utan extra investering.

Vi kan också konstatera att intresset är stort för vår Zoom Uphill både i USA och i Europa. Vi får bland annat förfrågningar via våra återförsäljare kring större order för att kunna ge offerter till turistanläggningar och sevärdheter man vill göra tillgängliga för funktionshindrade.

I USA jobbar vi vidare med att utveckla vårt återförsäljarnätverk och upprätthålla kontakterna med de välgörenhetsfonder som kontinuerligt kommer in med beställningar.

Något vi haft i tankarna länge, men inte riktigt hunnit med, är att uppdatera vår hemsida. Vi har nu kommit en bit på väg och räknar med att den ska vara klar i början av december.

Vi fortsätter framåt - A FREE MIND IN MOTION

Pehr-Johan Fager
VD
Zoomability Int AB

För mer information se bilaga eller kontakta: 
pj@zoomability.com
0709-203 961

Denna information är sådan information som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2019.

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Taggar: