Stort intresse för produkten Zoom Uphill i Åre

Sedan Zoomability Int AB (”Zoomability”) började erbjuda produkten Zoom Uphill till försäljning har intresset varit stort, både på den svenska hemmamarknaden, såväl som internationellt. Bolaget har hittills sålt cirka 700 zoomar varav drygt 300 har levererats till bolagets största marknad USA. [Zoomability verkar på en omfattande och växande marknad, som år 2015 uppgick till cirka 1,5 miljarder USD och förväntas växa till 4,8 miljarder USD år 2022. Intresset för produkten bekräftas nu under Åre Bike Festival, där Zoomability befinner sig för att demonstrera produkten och informera om sitt pågående nyemissionserbjudande inför planerad notering på Spotlight Stock Market.

Pehr-Johan Fager, VD Zoomability Int AB kommenterar:

”Vi har sedan starten av verksamheten alltid kunnat konstatera ett stort intresse för vår produkt, men det är förstås extra roligt att få bevittna intresset på plats i Zoom Uphills rätta miljö. Åre Bike Festival avslutas på söndag, men produkten demonstrerades redan i onsdags under tävlingen Åre 900 Hillclimb, där vi hamnade på en femte plats i e-bikeklassen bland professionella mountainbike-utövare. Tävlingsbanan är 5 km lång, med hela 470 meters stigning på leriga och steniga vägar upp till Hummestugan - en sträcka som vår produkt klarade utan problem. Det är inte bara svenskar och norrmän som har besökt vår monter, utan även intressenter från både Tyskland, England, Estland och Nya Zeeland, som samstämmigt prisat Zoom Uphill som en fantastisk produkt som verkligen behövs på marknaden, inte avgränsat till personer med funktionsvariationer, utan också gemene man som vill ha en häftig upplevelse. Samtidigt fortsätter flödet av intressenter till vår infomail, både från USA, Europa och övriga världen. Hela vistelsen uppe i Åre stärker oss i tron om att vi än så länge bara skrapat på ytan av en jättemarknad och att vi med vår pågående nyemission och notering på Spotlight Stock Market kommer att få förutsättningar att verkligen ta till vara på den potential Zoomability har. Teckna aktier nu och var med på resan. Zoomen är en produkt som skänker friheter och självkänsla till användaren, för att inte tala om all leenden.

Erbjudandet i sammandrag

  • Emittent: Zoomability Int AB (publ)
  • Teckningskurs: 10,00 SEK per aktie
  • Teckningstid: 24 juni – 8 juli 2019
  • Teckningspost, antal aktier: 500 aktier, därefter i fritt antal
  • Utestående aktier, före nyemission: 1 275 194 aktier
  • Antal nyemitterade aktier: 800 000 aktier
  • Emissionsbelopp vid fullteckning: 8 000 000 SEK
  • Bolagsvärde innan nyemission: 12,8 MSEK
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 2,0 MSEK och emissionsgarantier om 6,0 MSEK, dvs tillsammans 100% av emissionsbeloppet.

För mer information kontakta: 

VD, Pehr-Johan Fager 

Info@zoomability.com 

Tel. 070-920 39 61 

https://zoomability.se/investor-relations  

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen, men passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar