Teckningen av aktier för ägare av optioner i Zoomability Int AB blev 94,92 %

Report this content

Teckningstiden för att köpa aktier i Zoomability Int AB för 8 kr/st med TO1 gick ut 31 augusti.  Hela 94,92 % av optionerna tecknats, och med det garantiåtagande vi hade från Modelio Equity kommer bolaget nu tillföras 18 311 772 kr i likvida medel före emissionskostnader. Efter att aktierna registrerats hos bolagsverket kommer Zoomability ha 5 073 774 aktier och ett aktiekapital på 15 221 328 kr.

Pengarna kommer mycket lägligt, och ska som tidigare nämnts användas för att accelerera utvecklingen och därmed bidra till att göra Zoomability till ett lönsamt bolag på en mycket stor världsmarknad för eldrivna fordon.

Den totala marknaden för elrullstolar i världen beräknades uppgå till över 3 miljarder dollar (ca 25 miljarder kronor) 2020 och ökar med ca 10 % per år. Den nisch Zoomability nu adresserar är uppskattningsvis 10-20 % av totalmarknaden för elrullstolar, vilket skulle innebära en potential på flera miljarder.

Med det nätverk av distributörer i Europa, Australien och Nya Zeeland, samt dotterbolag i USA, har vi redan en marknadsnärvaro på många av de viktigaste marknaderna. När vi sedan får igång vårt planerade JV i Kina ökar våra tillväxtmöjligheter än snabbare.

Vi ser idag en stor efterfrågan på vår terränggående elrullstol från många håll i världen, och inte minst Sverige. Med det kapital vi nu får in kan vi bättre ta vara på de möjligheter vi har. Detta genom att öka produktionen och börja marknadsföra Zoomen på ett mer seriöst sätt. Vi kommer också anställa ett par nyckelpersoner för att ta nästa steg.  

Vi vet att vi har en mycket konkurrenskraftig produkt som inte bara förändrar livet till det bättre för våra användare av Zoom Uphill®, utan också i de flesta fall för hela familjen och nära anhöriga.

Du kan inte förstå hur Zoomen förändrat hela familjens liv”, var en kommentar som nyligen kom från mamman till en av våra Zoomare i Sverige.

Med det kapital vi nu fått in via TO1 har vi stärkt våra möjligheter att få många fler att bli en ”Free Mind In Motion”, trots funktionsvariationer som begränsar den fysiska rörligheten.  

VD Pehr-Johan Fager

För mer information
pj@zoomability.com

0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Dokument & länkar