Teckningstiden i Zoomabilitys pågående nyemission förlängs

Styrelsen i Zoomability Int AB (publ) (”Zoomability”) har beslutat att förlänga teckningstiden i bolagets pågående nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Den förlängda teckningstiden pågår till och med den 12 juli 2019. Skälet till förlängningen är att styrelsen vill uppnå en så fördelaktig ägarspridning som möjligt och att styrelsen erhållit indikationer om ytterligare intresse att delta i nyemissionen. Med detta följer även att planerad första dag för handel i bolagets aktie senareläggs och beräknas äga rum den 5 augusti 2019.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 10,00 SEK per aktie.
  • Teckningspost, antal aktier: 500 aktier, därefter i fritt antal.
  • Utestående aktier, före nyemission: 1 275 194 aktier.
  • Antal nyemitterade aktier: 800 000 aktier.
  • Emissionsbelopp vid fullteckning: 8 000 000 SEK.
  • Bolagsvärde innan nyemission: 12,8 MSEK.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 2,0 MSEK och emissionsgarantier om 6,0 MSEK, d.v.s. tillsammans 100% av emissionsbeloppet.

För mer information kontakta: 

VD, Pehr-Johan Fager 

info@zoomability.com 

Tel. 070-920 39 61 

www.zoomability.se  

Denna information är sådan information som Zoomability är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019. 

Om Zoomability Int AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen, men passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar