Utfall i nyemissionen inför notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Den 12 juli 2019 avslutades teckningstiden i Zoomability Int AB (publ):s (“Zoomability”) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market. Nyemissionen tecknades till cirka 4,6 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 58 procent. Därmed aktiveras garantiteckning om cirka 3,4 MSEK, innebärande att nyemissionen fulltecknas. Totalt nyemitteras 800 000 aktier. Zoomability tillförs således 8 000 000 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1 500 000 SEK (motsvarande cirka 18,7 procent av den totala emissionsvolymen). Genom nyemissionen tillförs Zoomability 212 nya aktieägare. Det totala antalet aktieägare i bolaget uppgår därmed till cirka 250 stycken. Första dag för handel på Spotlight Stock Market beräknas att bli den 5 augusti 2019. Bolaget kommer att upphandla likviditetsgaranti inför första dag för handel.

Pehr-Johan Fager, VD Zoomability Int AB kommenterar: 

I och med den avslutade nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market har Zoomability nått en viktig milstolpe. Det ger oss nu möjlighet att med större kraft utveckla bolaget till en viktig spelare i världen när det gäller fyrhjulsdrivna terränggående elfordon. Vårt fokus är på Zoom Uphill de närmaste åren, men med de patent vi har ser vi också stora möjligheter att om några år ta fram nya modeller för olika kundgrupper. Det är spännande att få vara med och driva ett bolag som ligger helt i tiden och där vi kan se en mycket stark växande marknad. Jag vill också passa på att tacka alla nya såsom gamla aktieägare som nu gett oss möjligheten till detta.  

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till 8 000 000 SEK, innebärande att 800 000 aktier nyemitterades. Zoomability tillförs därmed 8 000 000 SEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1 500 000 SEK, varav cirka 0,6 SEK är hänförlig ersättning för emissionsgarantier. Emissionskostnaderna motsvarar cirka 18,7 procent av den totala emissionsvolymen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. Tecknare som tilldelats aktier erhåller avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut idag, den 16 juli 2019. 

Antal aktier och aktiekapital

När Zoomabilitys nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 2 075 194 och aktiekapitalet till 6 225 584,54 SEK. 

Första handelsdag och likviditetsgaranti

Första dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad att bli den 5 augusti 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”ZOOM” och aktiens ISIN-kod är SE0009663354. Zoomability kommer att upphandla likviditetsgaranti inför bolagets planerade notering på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

För mer information kontakta:

VD, Pehr-Johan Fager

Info@zoomability.com

Tel. 070-920 39 61

https://zoomability.se/investor-relations 

Denna information är sådan information som Zoomability är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019. 

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Dokument & länkar