Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Zoomability Int AB (publ) (“Zoomability”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 29 juli 2019.

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna som har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoomen har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil, och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer.

Zoomen möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.

I samband med noteringen kommer bolaget att genomföra en fullt garanterad spridningsemission om 8 MSEK. Teckningstiden pågår mellan 24 juni till 8 juli. Vi kommer därför att ha flera investerarträffar med start på måndag 24/6 i Stockholm och dagarna efter i Köpenhamn, Malmö och Göteborg. Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på spotlightstockmarket.com samt på zoomability.se. För mer information om investerarträffarna, vänligen besök sedermera.se.

Pehr Johan Fager, VD för Zoomability, “Det är mycket glädjande att Zoomability har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Det gör att bolaget kommer in i en ny fas där vi utökar vår synlighet och kan accelerera utvecklingen. Emissionen kommer också att ge oss möjlighet att genomföra planerade projekt för ökad tillväxt och lönsamhet. Det kommer också indirekt att ge fler funktionshindrade en möjlighet att nå bortom asfalten till platser de annars aldrig når.”

För mer information kontakta:

VD, Pehr-Johan Fager

Info@zoomability.com

Tel. 070-920 39 61

www.zoomability.se 

Zoomability

Zoomability utvecklar och erbjuder fordon till kunder över hela världen som ger rörelsefrihet och körglädje till människor som upplever hinder i sin dagliga tillvaro, - A FREE MIND IN MOTION

Prenumerera

Dokument & länkar