Zoomability Int AB: Rapport Q1-2021

Report this content
VD kommentar Q1 2021

Även om omsättningen minskade något under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande period 2020 så hände det en hel del positiva saker. Vi kontrakterade nya distributörer i Tjeckien och Schweiz, och fick även klart med Region Kalmar, som första region i Sverige att erbjuda Zoomen som kostnadsfritt hjälpmedel.

 Vi fortsatte också våra diskussioner kring ett JV i Kina och utvecklingen av en Zoom som styrs med joystick fortlöpte enligt plan.

 En viktig milstolpe var också att vi i slutet av januari fick klart med vår registrering av Zoom Uphill i enlighet med det nya direktivet för medicintekniska produkter EU-förordningen MDR:2017/745C. Detta innebar också vi var tvungna göra en ny genomgång av vår "technical file" där Zoom Uphill® nu har ISO-kod 12.23.03 vilket gäller för elrullstolar med manuell styrning. Det gör det nu lättare att få Zoomen upphandlad de 22 olika regioner som finns i Sverige, men har också betydelse för våra distributörer i EU.

Tyvärr satt vi fortfarande fast i ett starkt coronagrepp med nya mer smittsamma varianter av SARSCoV-2. Det gjorde att de restriktioner vi hade under 2020 inte bara behölls utan också utökades periodvis i en del länder. Givetvis påverkade det våra distributörer som inte kunde bedriva sin verksamhet på normalt sätt. Detta trots att vaccinationerna började genomföras så smått i de flesta länder. För att sälja Zoom Uphill krävs att kunden får uppleva den känsla som en testtur medför. Egentligen är det inte så mycket mer att säga.

Vi har nu sedan snart ett par månader lagt Q1 bakom oss och vi ser nu med stor tillförsikt framtiden an. Vi vet att vi har en mycket attraktiv och konkurrenskraftig produkt med en stor potential. Ett tecken på det är bland andra att vi trots coronapandemin ökade omsättningen 2020, men försäljningen var i viss mån en eftersläpning av det som gjordes under Q4 2019. Ledtiderna är ibland ganska långa från intresse till affär. Detta då man i flera länder måste ansöka om att få en Zoom godkänt av olika hjälpmedelscentraler om man inte har råd att själv bekosta inköpet. I Sverige är det varje region som har självbestämmande och svarar för utprövning och godkännande om någon vill ha en Zoom.

Utan att säga för mycket om nuvarande kvartal 2, som kommer att redovisas i augusti, så kan vi konstatera att vi redan nu börjar se effekt av de lättnader vad gäller coronarestriktioner som sker i en del länder. Jag syftar då främst på den stora ordern om 24 Zoomar vi fick från USA nu i maj, varav 22 från Zoom-USA. Man har i USA ”stått och stampat” det senaste året och har nu börjat få fart igen. Europa ligger fortfarande efter lite, men vi märker att det börjar röra sig här också.

Den potentiella kapitalinjektion vi kan komma att få vid inlösen av TO1 de sista veckorna av augusti kommer därför att vara mer än välkommet om vi ska kunna klara av att leverera i enlighet med den efterfrågan vi räknar med framöver. Förutom att förbereda bolaget på betydligt större leveransvolymer än idag är tanken att pengarna ska användas för marknadsföring och utveckling av organisationen, två områden som idag är eftersatta.

När det gäller Kina och det planerade JV:et har diskussionerna under Q2 fortgått i positiv anda och vi räknar med att kunna skriva på ett LoI under sommaren. Vårt bidrag är huvudsakligen värdet av den licens för tillverkning och försäljning i Kina som vi ger ut.  

För utvecklingen av en Zoom med joystickstyrning, som görs av Handitec i Finland, krävs inte heller några direkta investeringar innan utvecklingen är klar och ”Zoom-Stick” produktionssätts.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot resterande del av året. På något sätt känns det som om resan just ska börja trots att vi funnits sedan 2011 och jag tog över i januari 2018.

Pehr-Johan Fager
VD Zoomability Int AB

 

Läs hela rapporten i bifogad bilaga.

 

För mer information kontakta

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoombility.com
0709-203961
 

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Media

Media