Zoomability Int AB: Rapport Q2 2020

Report this content

Zoomability Int AB lämnar härmed sin rapport för andra kvatalets verksamhet 2020. 

 


 

VD ord

Andra kvartalet började i moll med de effekter coronaviruset hade på verksamheten. Det var främst nedstängningen i större delen av Europa som gjorde att mycket blev satta i någon form av vänteläge. På vår största marknad, dvs USA, var det också ganska lugnt under april, men har sedan dess fortsatt på den positiva trend vi hade i början av året.

Nettoomsättningen för Q2 var 1 337 047 kr (812 500 kr) vilket motsvarar en ökning med 65 % jämfört med motsvarande period föregående år. Anledningen var främst den ökade försäljningen till USA i slutet av kvartalet. Rörelseresultatet försämrades dock till -1 686 616 kr (-1 481 094 kr) eller med 14 %. Resultatet för Q2 har dock belastats med 500 tkr på grund av avskrivning av patent, liksom för 2019.

Trots coronapandemin hände det en del under Q2. Bland annat gjorde vi klart med flytten av produktionen från Ferex i Byske till Inission i Västerås, och den första Zoomen är levererad från dem. Efter semesterstängningen i juli har dock Ferex fortsatt producera under augusti, men från september är tanken att bara tillverka Zoomarna hos Inission i Västerås.

Ferex har gjort ett mycket bra jobb under de år de bistått oss, men det kommer nu bli lite lättare och billigare för oss genom närheten till vårt huvudkontor och kortare transporter både av komponenter och ut till våra kunder. Ferex kommer dock fortsätta producera de komponenter till chassit de tidigare gjort.

När det gäller marknaden ser vi positivt på framtiden. Det gäller främst i USA där McCabe Outdoor Mobility driver ”Zoom-USA”. De har under hela sommaren jobbat på med att bygga upp ett åter-försäljarnätverk, men vi har också skrivit avtal med E-handelsbolaget Living Spinal med huvudkontor i Wisconsin. Australien har också en positiv trend då vi ser en större efterfrågan än tidigare beroende på det domslut som gör att man kan få en Zoom Uphill® som kostnadsfritt hjälpmedel efter en sedvanlig behovsprövning.

Europa är fortfarande lite i stiltje men nu efter Q2 ser vi ser att det börjar röra på sig igen och vi levererade nyligen en Zoom till Italien. På hemmamarknaden och i Norge ser vi också ett ökat intresse.

I Europa är dock Tyskland den kanske mest intressanta marknaden framöver med sina 83 miljoner invånare och ett väl utbyggt socialförsäkringssystem. Under Q2 förhandlade vi fram ett kontrakt med en ny distributör, Volaris Deutschland GmbH. De kommer officiellt att starta lanseringen av Zoom Uphill® första september, men har redan lagt ut information på sin hemsida.     

För att ta till vara på de möjligheter som nu finns har styrelsen genomfört en riktad nyemission i bolaget till ett investerarnätverk bestående av 6 personer. Den kommer inbringa 5 MSEK. Samtidigt beslutades att emittera optioner till nuvarande aktieägare vederlagsfritt, och likaså till de nya investerarna. Detta under förutsättning att en extra bolagsstämma godkänner höjning av aktiekapitalet till minst 15,3 MSEK. Optionerna kan vid inlösen om ett år tillföra maximalt 18,3 MSEK till bolaget.   

Pengarna från den riktade emissionen kommer att användas för inköp av komponenter och uppskalning av produktionen. Ledtiden för vissa av dem är upp till 6 månader.

Vi kommer också att satsa mer på marknadsföring av vår unika terränggående fyrhjuling, något som vi varit mycket sparsamma med de senaste åren.

Förutom det kommer vi att titta lite på nya modeller av Zoomen och fortsätta de son-deringar vi haft gällande produktion och försäljning i Kina, något vi startade för ett drygt år sedan, men som inte kunna fortgå beroende på coronapandemin.

Vi ser med tillförsikt an slutet av året med påfylld kassa och positiva signaler från flera av de marknader vi finns representerade på.

Nu kör vi vidare – A Free Mind In Motion

För mer information:
pj@zoomability.com
0709-203961

Om Zoomability Int. AB (publ) 

Zoomability har utvecklat och säljer en eldriven terränggående fyrhjuling, Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar