Zordix AB (publ) Kvartalsrapport januari – mars 2020

Report this content

År 2020 inleds med ett större förvärv Sammanfattning januari – mars 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 2 347 KSEK (3 680), en minskning med 36 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) för perioden uppgick till 1 569 KSEK (1 188).
 • Nettoresultat per aktie uppgick till 0,07 (0,09)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9 162 KSEK (-83).
 • Soliditeten uppgick till 69,1 procent (77,5)
 

Väsentliga händelser under perioden januari – mars  2020

 • Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn Studio för speltiteln Kapten Sabeltand och den Magiska Diamanten
 • Zordix Publishing inleder samarbete med Sticky Rice Games för lansering av spelet Hayfever i Japan
 • Zordix Publishing och Pixadome lanserar spelet Hayfever som släpptes 25 februari.
 • Zordix Racing och Nacon lanserar spelet Overpass
 • Zordix ingår avtal om att förvärva spelstudion Invictus Games
 • Zordix fullföljer förvärvet av Dimfrost Studio AB
 • Zordix Publishing signerar nytt spel från dotterbolaget Invictus Games.
 • Det råder en osäkerhet på marknaden vad gäller effekterna av pågående smittspridning av Covid-19. Vår bedömning är att detta ej väsentligt har påverkat vår verksamhet under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden
 • Zordix Publishing tecknar förlagsavtal med norska Ravn för titeln Flåklypa Grand Prix

 • Stefan Lampinen och David Wallsten föreslås som nya styrelseledamöter i Zordix AB (publ)
 • Zordix AB (publ) årsredovisning för 2019 offentliggjord
 • Zordix fullföljer förvärvet av Invictus
 • Zordix Publishing investerar ytterligare i spelet Ponpu med online-multiplayer

VD-kommentar 

År 2020 inleds med ett större förvärv

Bolagets strategi med förvärvsdriven tillväxt fortsätter. Första kvartalet 2020 innehöll förvärvet av Invictus Games, en imponerande studio med egna varumärken. Invictus har under sin 20 år långa existens gått med vinst varje år och levererat över 50 olika spel till en världsmarknad. Under den senaste halvårsperioden har Zordix mer än fördubblat sin personalstyrka och produktionskapacitet.

Vi har nu tre studios som kan producera AA-spel till konsoler och PC. Utöver producerande studios finns sedan sommaren 2019 vår egen förlagsgren, Zordix Publishing. Under första kvartalet 2020 har Zordix Publishing signerat betydligt större spel än tidigare, varav flera är planerade att släppas under 2020. 

Högsta kvalitet och Nordiskt kulturarv i dataspelskoncern under uppbyggnad

Zordix satsar på AA-spel för konsoler och PC. Andra gemensamma nämnare för våra spel är hög kvalitet och vår kulturella geografiska bakgrund i Norden. Lokalt hög kompetens och passion för terrängfordon, simuleringsteknik och interaktivt berättande har lett till våra val av genrer där vi har goda möjligheter att ta en ledande position.

Genom Dimfrost Studio bygger vi upp Bramble, en värld baserad på nordiska myter och sagor i en John Bauer-influerad stil. Spelet Bramble: The Mountain King blir först ut i en serie planerade produkter inom sagovärlden. Genom Zordix Racing och Invictus Games kan vi producera högkvalitativa offroadspel, vilket knyter an till vår lokala kultur där vi har en otrolig mängd terrängfordon per capita. Tack vare närheten till Umeå och Linköpings universitet har vi tillgång till ledande kompetens inom fysiksimulering, visualisering och artificiell intelligens, vilket är viktiga ingredienser i alla våra spel. 

Vid sidan om en planerad satsning på PC/konsolspel så kommer Invictus Games att arbeta vidare med sina framgångsrika mobilspel under egna varumärken. Ett flertal av dessa lämpar sig väl i framtida konsol- och PC-versioner. Zordix Publishing har under kvartalet annonserat signeringen av en ny titel med Invictus Games som kommer att utannonseras under året. När det gäller familjespelet Flåklypa Grand Prix har det under det första kvartalet annonserats att Invictus Games gör racingdelen. 

Spelutvecklares intäkter fluktuerar ofta från kvartal till kvartal. Detta beror på att spelprojekt har kvartalsvis i efterskott fördröjd rapportering tillika utbetalning av försäljningsintäkter likaså faser med lägre intjäning där stora investeringar behöver ske i nya utvecklingsprojekt. Zordix har liksom tidigare en affärsmodell över tid med 50% work-for-hire och 50% produktioner under egna IP:n. Man kan därför inte enkelt jämföra samma kvartal från år till år utan att analysera  vilken fas bolagets olika projekt befinner sig i. Långsiktighet blir därför en viktig komponent vid investeringar i spelutvecklare

Ett spännande fortsatt år 2020 

Zordix är ett snabbfotat bolag med stort fokus på aktieägarvärde. På koncernnivå exekverar vi fortsatt offensivt på vår förvärvsstrategi och vi utvärderar löpande potentiella förvärvskandidater. Målet är att komplettera med bolag där vi finner goda synergier med de befintliga bolagen i gruppen. Det kan både innebära att förvärva en eller flera större förläggare liksom fler utvecklare. Förvärven kommer att ske i syfte att stärka vår förmåga att behärska hela processen från spelidé till produktion och marknadsföring av spelen. 

Under våren tillträder de nya styrelseledamöterna Stefan Lampinen och David Wallsten som kommer att bidra med värdefulla nya affärskontakter och strategiskt kunnande.

Med siktet inställt på fortsatt tillväxt,

Matti Larsson
Verkställande direktör
 

Kort om Zordix 
Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, Aqua Moto Racing 3D och Overpass. Zordix Racing utvecklar för närvarande ett nytt projekt med arbetsnamnet Thunder, Dimfrost Studio utvecklar Bramble: The Mountain King medans Zordix Publishing förlägger spel utvecklade av mindre studios och hjälper dem lansera sina titlar globalt. 

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

För ytterligare information vänligen kontakta:
Matti Larsson, VD, matti.larsson@zordix.com, tel. +46 70 6549 541. Besök www.zordix.com.

Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2020  kl 08:30

Augment Partners AB, info@augment.se, tel +46 8-505 651 73, är Zordix AB (publ):s Mentor.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com
 

Dokument & länkar