Analysguiden: Biometriska kort står inför massmarknadspotential

Report this content

Caset för biometriska betalkort är starkare än någonsin. Analysguiden inleder bevakning av Zwipe med ett motiverat värde på 32-35 kronor per aktie.

2020 skapar starkt momentum
Zwipe har nu stängt böckerna för 2020, ett år som inneburit många spännande händelser för bolaget. Intäkterna för året ökade från 1,5 miljoner NOK till 1,8 miljoner NOK. Då bolaget i stort fortsatt befinner sig i pre-revenue-stadiet hänförs detta till bland annat leveranser för pilotstudier. Bolaget har också lyckats minska de operativa kostnaderna hela 38 procent (justerat för valutakursdifferenser) till 63,7 miljoner NOK (96,8), en följd av det kostnadsreducerande programmet som inleddes 2019. EBITDA för året landar på -59,9 miljoner NOK (-92) och resultatet per aktie -1,89 NOK (-5,98). Streamliningen som bolaget genomfört innebär en radikalt minskad kostnadsmassa och, i kombination med en välfyld kassa på 125,3 miljoner NOK (23,2), säger de sig vara bättre positionerat än någonsin för det stundande kommersiella genombrottet.

Ökar partnernätverket kraftigt
Under 2020 har bolaget knutit till sig ett stort antal nya kunder och partners. 2020 samt dom inledande månaderna av 2021 har inneburit totalt nio nya kunder för bolaget som gemensamt täcker Europa, Afrika, Asien och Mellanöstern. Därtill har bolaget ingått samarbeten med ett antal aktörer för att möjliggöra kosteffektiv producering av stora mängder biometriska betalkort. Mest tongivande är troligtvis de avtal som nåtts med Idex och TietoEVRY. Tillsammans med Idemia pågår nu arbetet intensivt med Zwipe Pay ONE-plattformen och bolaget uppger att flertalet kritiska milstolpar är nådda. Avtalet med TietotEVRY innebär att Zwipe får tillgång till deras omfattande nätverk av finansiella institutioner i Norden och Baltikum och UK, något som kommer accelerera kommersialiseringen av biometriska kort. Liknande go-to market-samarbeten nåddes även med tre partners i Mellanöstern; areeba, Inkript och VeriTech.

Två nya piloter i Norden
Den senaste tiden har också inneburit två nya piloter där Zwipe Pay ONE kommer användas för att testa biometriska betalkort på marknaden. Dessa är med OP Financial Group, största finansiella institutionen i Finland, samt det svenska fintechbolaget Vopy. Piloterna kommer att inledas under året och är förhoppningsvis ett första steg i större kommersiell utrullning. Ett tjugotal piloter för biometriska kort har nu genomförts i världen och Zwipe har deltagit i ungefär hälften av dessa, vilket belyser bolagets ledande roll i denna framväxande marknad.

Stor potential som teknologiledare
Sammantaget ser vi Zwipe som positionerat för att kunna ta ansenliga marknadsandelar i denna begynnande stormarknad. En nyemission i september 2020 och en reparationsemission i oktober, har kraftigt stärkt kassan. Bolagets finansiering ger både finansiell stabilitet in i 2022 samt möjliggör stark tillväxt. Allt fler pusselbitar faller på plats för företaget och teknologin verkar ha passerat flera kritiska milstolpar. Med basis i våra prognoser och en DCF-värdering samt relativvärdering mot sektorn ser vi ett motiverat aktievärde på 32–35 kronor aktien på 12–18 månaders sikt. Huvudsakliga risker vi ser är lägre tillväxt i biometriska kort än väntat, haltande kommersiell utrullning och ökande kostnader.

Läs analysen här

Prenumerera