Risken för stroke ökar bland yngre

Antalet fall av stroke bland yngre personer ökar i Sverige och troligen kan livsstilsfaktorer ligga bakom. Samtidigt visar forskningen på en stadigt nedåtgående kurva för personer över 65 år och dödligheten i stroke har minskat kraftigt för samtliga åldersgrupper. Resultaten presenteras av en forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

På det hela taget är det här positiva nyheter, men det är oroande om den stigande risken hos de yngre fortsätter när den här gruppen blir äldre, säger Annika Rosengren, professor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra.

Antalet fall av blodproppsrelaterad stroke på väg nedåt i Sverige
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt – blodpropp i hjärnan – och hjärnblödning. En stroke leder till en syrebrist i hjärnan som skadar de funktioner som styrs från området där blodproppen eller blödningen sitter. Fyra av fem personer som drabbas av stroke är över 65 år. Forskargruppen vid Sahlgrenska har studerat närmare 400 000 fall av den variant av stroke som orsakades av blodpropp under åren 1987-2010 i Sverige. Undersökningen visar att antalet fall i gruppen 65-84 år har minskat markant sedan slutet av nittiotalet och en viss minskning gäller även gruppen 44-65 år.

Ökning bland yngre personer
För den yngsta gruppen, 18-44 år, ser man istället en ökning av fallen med omkring 1,5 % per år. Det är inte helt klarlagt vad ökningen beror på. Ny och bättre teknik kan spela in, där man lättare upptäcker även en mindre stroke, men troligen har även livsstilsförändringar och ökad andel yngre personer med fetma en inverkan.

Man har ganska stora möjligheter att påverka sin egen risk för att få en stroke och det behöver vi göra de yngre i riskzonen medvetna om, säger Annika Rosengren. En stroke medför mycket mänskligt lidande och är kostsamt och tidskrävande att rehabilitera. Det innebär stora vinster om vi lyckas vända den uppåtgående kurvan bland de yngre.

Kontakt:
Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, telefon: 0709-603 674, e-post: annika.rosengren@gu.se

Catharina Jerkbrant
Kommunikatör

Telefon: 031-772 4898
E-post: catharina.jerkbrant@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media