Surfande lärare bäst på medieundervisning

Att skolan ger eleverna en god medieundervisning blir allt viktigare för att de senare ska ha bra förutsättningar för ett aktivt medborgarskap. Men det kan vara stora skillnader på undervisningen, vilket framförallt beror på lärarnas egen mediekunnighet. Detta visar en studie från Göteborgs universitet.

– Min förhoppning är att medieundervisningen kan starta redan tidigt i skolverksamheten som ett verktyg för att motverka det som brukar kallas för nätmobbning, säger Barbro Oxstrand, som i sin licentiatuppsats studerar lärares uppfattning om sitt uppdrag angående medieundervisning.

I studien har hon intervjuat tjugo lärare för elever i åldrarna 10-12. Hon har jämfört lärare i olika åldrar, från olika typer av skolor och med olika grad av en mediekunnighet.

– Störst skillnad fann jag mellan dem som själva är aktivt medieskapande och de som inte är det, det vill säga lärare med hög respektive låg mediekunnighet, fortsätter Barbro Oxstrand.

Lärarnas mediekunnande spillde över i hur de undervisade. De med lågt mediekunnande använde medier för att förstärka ett traditionellt sätt att undervisa, medan de med högt kunnande använde medier på ett nydanande sätt i undervisningen.

Barbro Oxstrands intervjuer visar att det krävs att skolledningarna tillhandahåller mer än bara tekniken om skillnaderna i undervisningen ska arbetas bort.

– Lärarna efterlyser ett uttalat stöd från sina rektorer att utveckla mediearbetet med eleverna och att själva få en individuell medieutbildning på skoltid, säger Barbro Oxstrand.

– Kunskapen om vikten av olika perspektiv på den kritiska medieförståelsen bör stärkas. Alla lärare bör erhålla en acceptabel grad av egen mediekunnighet så att de kan vidarbefordra den medieförståelse som eleverna behöver för att kunna utvecklas till de informerade, reflekterande och engagerade medborgare som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, säger Barbro Oxstrand.

Uppsatsens titel: Från Media literacy till mediekunnighet. Lärares uppfattning och förståelse av begreppen mediekunnighet och IKT i skolan och deras syn på medieundervisning
Författare: Barbro Oxstrand, 031-786 5444 (arbete), mobil 0707-142 263, epost: barbro.oxstrand@jmg.gu.se
Uppsatsen kan laddas ned på: http://hdl.handle.net/2077/22007

Lars-Olof Karlsson
Informatör
Tel: 031-786 4528
E-post:
lars-olof.karlsson@gu.se

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera