Årets anslag från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse uppgår till 33,0 MSEK

Vid styrelsemöte den 7 september beslutades tilldelning av anslag ur Lundbergs Forskningsstiftelse om 33,0 MSEK. Sedan stiftelsen bildades år 1982 har, inklusive årets tilldelningar, totalt 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 778 MSEK. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. I år blev fördelningen på de olika disciplinerna 14,5 MSEK till projekt relaterade till cancerforskning, 8,5 MSEK till njursjukdomar och 10,5 MSEK till forskning inom området ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och forskning inom Göteborgsregionen har företräde.  Även i år hänförs de flesta anslagen till Göteborg, medan ett mindre antal tillfaller Lund och Stockholm.

”Vi är mycket nöjda med fördelningen av årets anslag, som väl motsvarar stiftelsens intentioner vad gäller såväl forskningsfokus som geografisk fördelning. Vi ser med spänning fram emot att följa projektens utveckling under kommande året,” kommenterar Christina Backman.

För mer info om stiftelsens verksamhet, se http://www.lundbergsstiftelsen.se/arsskrifter/

För ytterligare information, v.v. kontakta:

Christina Backman                                                                       
Styreleseordförande                                   
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse          
Mobil: +46 727 19 70 45                                                            
christina@backmanconsult.se                                                 

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp
av apparatur, hjälpmedel och utrustning.
Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,4 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. http://www.lundbergsstiftelsen.se


 


Taggar:

Om oss

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköpav apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,4 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vid styrelsemöte den 7 september beslutades tilldelning av anslag ur Lundbergs Forskningsstiftelse om 33,0 MSEK. Sedan stiftelsen bildades år 1982 har, inklusive årets tilldelningar, totalt 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt 778 MSEK. Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk vetenskaplig forskning rörande cancer, njursjukdomar och ortopedi. I år blev fördelningen på de olika disciplinerna 14,5 MSEK till projekt relaterade till cancerforskning, 8,5 MSEK till njursjukdomar och 10,5 MSEK till forskning inom området ortopedi. Inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning prioriteras och forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Även i år hänförs de flesta anslagen till Göteborg, medan ett mindre antal tillfaller Lund och Stockholm.
Twittra det här

Citat

Vi är mycket nöjda med fördelningen av årets anslag, som väl motsvarar stiftelsens intentioner vad gäller såväl forskningsfokus som geografisk fördelning. Vi ser med spänning fram emot att följa projektens utveckling under kommande året
Christina Backman, Styreleseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse