Styrelsemedlemmarna i Lundbergs Forskningsstiftelse


Lundbergs Forskningsstiftelse har ny styrelseordförande, Christina Backman, här omgiven av styrelsemedlemmarna Olle Isaksson, Håkan Olsson, John Vivstam och Anders Klein

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköpav apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2017 har 512 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 778 MSEK. Stiftelsens förmögenhet är ca 1,5 miljarder. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se