Citat

Nu kan vi få mer kunskap om hur viruset som orsakar vinterkräksjuka tas upp i celler. Jag hoppas att det tar oss ett steg närmare ett vaccin
Göran Larson, professor vid Avdelningen för laboratoriemedicin
Förut var materialet som snittats förlorat. Med den nya utrustningen finns alla snitt kvar. Det betyder att forskaren kan gå tillbaka och titta på det igen, eller undersöka en annan del av vävnaden som hen från början kanske inte trodde var så viktig
Julia Fernandez-Rodriguez, forskare vid och manager för CCI
När man ska byta ett knä måste man se alla tre lederna tillsammans för att kunna återställa de mekaniska förutsättningarna. Att få en hel bild från början sparar mycket arbete för röntgenpersonalen och patienten slipper röntgas flera gånger
Henrik Malchau, Professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin
Under de åren växer skelettet allra mest och celldelningen är intensiv vilket gör patienten mycket känslig för strålning just då. Det är ett skäl till att en metod med minskad stråldos är väldigt värdefull
Henrik Malchau, Professor vid Avdelningen för ortopedi, Sahlgrenska akademin
På många byggarbetsplatser är halterna av damm fortfarande höga. Dessutom har lungcancer hos icke-rökare ökat och man vet inte riktigt varför. Det kanske beror på arbetsmiljön, kanske på andra typer av luftföroreningar
Anna-Carin Olin, Professor och överläkare
Vi vill analysera proteiner och mönstret av fosfolipider, som finns i det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna och som avspeglas i de utandade partiklarna. Det finns flera hundra olika lipider i detta vätskeskikt och med vår gamla utrustning har vi bara kunnat detektera fyra till fem fosfolipider. Med den nya masspektrometern hoppas vi kunna hitta många fler, kanske upp till ett 20-tal till
Anna-Carin Olin, Professor och överläkare
Jag skulle framför allt vilja ta reda på hur man skulle kunna behandla barn och vuxna olika. Man tänker idag inte på leukemi hos barn och vuxna som olika sjukdomar men det kanske man egentligen borde göra. Det finns olika former som är olika aggressiva hos barn och vuxna som skulle kunna bero på att det är olika gener som är aktiva, men man vet inte. Det skulle också kunna bero på skillnader i det oxidativa skyddet, men detta är fortfarande spekulation
Jenny Hansson, biträdande universitetslektor vid Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet
Man kan alltså se hur cellerna förändras över tid i odlingen vilket är en stor fördel. Dessutom sparar det väldigt mycket tid. Det som mikroskopet gör på en timme skulle det ta oss två dagar att göra manuellt
Kerstin Ebefors forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
Stiftelsen bidrar verkligen till att lyfta västsvensk njurforskning till en helt ny nivå. Vi kan vara ett nav för njurforskning i Sverige och har muskler att samarbeta med viktiga aktörer
Jenny Nyström, professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
Dagens terapi slår mot celler som delar sig snabbt. Problemet är att celler som är stamcellslika inte delar sig särskilt snabbt. De celler som överlever kan komma tillbaka med förnyad kraft och bilda nya tumörer. Om vi verkligen vill slå ut cancern måste vi hitta sätt att inaktivera generna som ger cellerna egenskaper som liknar de som stamceller har
Anita Göndör, forskare Institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska institutet
Med denna typ av anslag kan stiftelsen på ett bra sätt leva upp till sitt ändamål att stödja cancerforskning
Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse
Proverna är värdefulla för oss eftersom det är svårt att få tag på material. Därför är det extra viktigt att de analyseras på bästa sätt. Kanske hittar vi något protein som skiljer sig åt helt i frisk jämfört med sjuk vävnad. Kanske ser vi en ändrad mängd av något. Därför är mätnoggrannheten så viktig
professor Martin Englund vid Lunds Universitet.
Jag är oerhört tacksam för förtroendet från Lundbergsstiftelsen. Anslaget bidrar i allra högsta grad till att vi kan fortsätta bedriva världsledande forskning om folksjukdomen artros där vi hoppas nå ett efterlängtat genombrott
professor Martin Englund vid Lunds Universitet
Ortopedisk forskning där man kopplar ihop epidemologisk och biologisk forskning är särskilt betydelsefull. Därför tycker vi också att den här donationen är så viktig
Håkan Olsson, styrelsemedlem Lundbergs Forskningsstiftelse
Vi är oerhört glada över att kunna bidra till denna unika och viktiga forskning som ligger på framkant såväl nationellt som internationellt. Max Ortiz Catalan verkar inom ett nytt och spännande område och vi hoppas att utrutsningen av det nya laboratoriet medför att Max och hans forskningsteam kan ta ytterligare betydelsefulla steg framåt
Olle Larkö, styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
Vi har fått in många bra ansökningar under året och är mycket imponerade av projektens ambitionsnivå. Anslagen med fokus på ortopodi och cancer har i år fått större del jämfört med njursjukdomar och anslagen är något färre i antal, men å andra sidan större i storlek. Under året har vi också kunnat konstatera att flera pågående projekt visat goda resultat och det är mycket glädjande
Christina Backman, styrelseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse
Tillsammans med styrelseledamoten Håkan Olsson har jag haft ansvaret att granska årets ansökningar. Med genomgående en mycket hög kvalitet har det varit svårt att välja ut vilka projekt som skulle få anslag. Det är inte lätt att lyfta fram något specifikt projekt, men något som låter extra spännande är förstås Tankestyrda robotproteser
Olle Larkö, styrelseledamot Lundbergs Forskningsstiftelse
Det känns otroligt roligt att laboratoriet nu blivit verklighet och att arbetet med uppbyggnaden påbörjats. Här kommer viktig forskning att kunna bedrivas under ledning av professor Jenny Nyström. Vi ser fram emot att följa det fortsatta arbetet och är övertygade om att denna donation kommer att göra skillnad för de alla tusentals människor som redan lider av och som kommer att drabbas av njursjukdomar
Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Satsningen ger oss en fantastisk möjlighet att lyfta njurforskningen vid Sahlgrenska akademin till nya höjder. Det känns både spännande och inspirerande och vi är oerhört tacksamma för förtroendet!
Professor Jenny Nyström vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Det nya laboratoriet innebär en ny plattform som jag tror kommer att sätta Göteborg på njurforskningskartan ännu tydligare. Jag har under årens lopp på håll följt göteborgs-forskarna genom mitt arbete i Njurfonden och har den uppfattningen att de alltid håller mycket hög kvalitet
Håkan Hedman, ordförande Njurfonden
Det här är ett forskningsområde som vi tycker är väldigt viktigt och där vi är glada att kunna bidra med tydlig praktisk nytta, som kan komma många människor till del. Det är också ett bra exempel på vad vår stiftelse i grunden har som intention med sin verksamhet
Christina Backman, styrelseordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Stiftelserna har gett mig ögon. Redan efter en vecka kommer vi att kunna se var en tumör finns och följa enskilda cellers utvecklingsförlopp – 5 celler räcker för att vi ska kunna detektera dem med hjälp av maskinen
Ramin Massoumi, professor på institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet
Det har varit ett väldigt roligt uppdrag, som samtigt gett mig ett brett perspektiv på utvecklingen inom stiftelsens prioriterade områden, som ju är cancer, njursjukdomar och ortopedi. Vad gäller kommande trender inom medicinen är jag övertygad om att digitalisering, artificiell intelligens och robotisering av enkla vårdinsatser kommer starkt, liksom även individualiserade cancerbehandlingar. Hos oss i stiftelsen har ansökningar relaterade till dessa områden dock varit sparsmakade. Sjukvården är faktiskt hopplöst dålig på att ta till sig nya metoder, men vi får hoppas att detta snart ändras. Den närmaste tiden ser jag fram emot att lägga mycket kraft på att utveckla webb-platsen www.internetodontologi.se , den enda i sitt slag i världen för tandläkare
Olle Isaksson
Lundbergska Forskningsstiftelsen har alltid utmärkts av hög kompetens och stort engagemang. Vi tackar Olle Isaksson för många goda år tillsammans och önskar honom lycka till med nya, intressanta uppgifter! Samtidigt vill vi också välkomna Olle Larkö som tillträdande styrelsemedlem. Vi ser alla fram emot att få ta del av hans professionella meriter, som vi är övertygade om kommer att vara en stor tillgång i stiftelsens arbete
Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
Vi är mycket nöjda med fördelningen av årets anslag, som väl motsvarar stiftelsens intentioner vad gäller såväl forskningsfokus som geografisk fördelning. Vi ser med spänning fram emot att följa projektens utveckling under kommande året
Christina Backman, Styreleseordförande Lundbergs Forskningsstiftelse
Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna styrelsen och det stimulerande uppdrag, som jag haft förmånen att ha. Samtidigt känns det tryggt att kunna lämna över just till Christina, som med sina erfarenheter och kunskaper kommer att bli en utsökt kompetent ordförande
Björn Aschan
Jag ser med stor glädje och spänning fram emot att ta mig an uppgiften som stiftelsens ordförande. Ambitionen är självklart att fortsätta förvalta de medel som står till buds på bästa sätt för största möjliga nytta
Christina Backman