Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  Järntorget 84103 16 Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Åsa Carlberg

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  070 333 71 87
 • Citat

  - Varför obelisken trots sitt beständiga material farit så illa av tidens tand är inte klarlagt. Förmodligen beror det på att konstruktionen, som kritiserades redan vid uppförandet, är felaktig eller på att grundläggningen är otillräcklig.
  Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Det känns bra att projektet nu är igång på riktigt. Samtidigt är det en utmaning att arbeta med stenblock av den här digniteten. Jag kan se risker i samtliga moment eftersom blocken är så enormt stora och tunga; i demontering, sågning, passning och montering.
  Malin Myrin, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - 2013 tog vi tillsammans med vår husarkitekt och landskapsarkitekter fram en ny trädgård för kvarteret, inspirerad av den ursprungliga malmträdgården från 1700-talet. Trädgården med sina grönytor med lökväxter, äppel- och päronträd - senare också kompletterad med odlingslådor för närboende - har fått ett varmt mottagande.
  Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det har funnits många olika idéer kring vad vi skulle kunna göra här. Utredningsarbetet har därför fått ta tid. Nu har vi slutit avtal med Stockholms stad som kommer att skapa en lekplats med historiskt tema på den delen av tomten som sträcker sig ner mot Linnégatan, ett fantastiskt roligt och bra tillskott för kvarteret.
  Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Både här och runt Malmgården kommer belysningen att förbättras i form av lyktstolpar och belysningspollare. De senare, som ska stå i närheten av Malmgården, har en dubbel funktion då de också ska förhindra bilar att köra in i kvarteret.
  Magnus Pettersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Just nu tittar vi på möjligheterna att anlägga ett orangeri, placerat i mittaxeln framför Malmgården ungefär där odlingslådorna ligger idag. Här skulle man kunna köpa växter, kanske med inriktning mot balkong eller uteplats eftersom vi befinner oss i stan, men också köpa en kopp kaffe.
  Mary Anne Vardy, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Att hitta balansen mellan olika nyttigheter och värden som skogen kan bidra med är centralt i all strategisk planering av skogsbruk men blir på många sätt extra påtaglig när det handlar om ett så mångfacetterat skogsinnehav som det vi förvaltar.
  Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk
  - I debatten kring skydd av skog framhålls ofta att staten ska ta ett extra stort ansvar för skydd av skog och uppfyllandet av miljömålet Levande skogar. Hos Statens fastighetsverk är det redan en realitet. I och med den nu antagna strategin beräknas arealen frivilliga avsättningar öka avsevärt och på lång sikt uppgå till 80 procent av SFV:s produktiva skogsmark.
  Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk
  - Nyligen utförda naturvärdesinventeringar har visat på högre naturvärden i våra skogar än vad våra register antyder. Därför har vi inlett ett nytt program med inventeringar som ska säkerställa att vi inte avverkar skogar med höga naturvärden.
  Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk
  - Ser vi bortom den närmaste tioårsperioden räknar vi med att vi succesivt kan öka avverkningsnivån samtidigt som vi fortsätter att göra stora avsättningar för naturvård. En win-win-win för ekonomi, naturvård och klimat. Ett annat intressant resultat av strategiarbetet är att se beräkningarna av skogen och skogsbrukets klimatnytta och hur klimatnyttan förändras över tid beroende på hur skogen sköts.
  Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk
  - Sedan början av året har vi på olika sätt försökt att nå ut till anhöriga. Vi har annonserat, använt oss av sociala kanaler och fått hjälp av media att sprida budskapet om att den här möjligheten finns. Vi är verkligen måna om att försöka nå alla anhöriga så att de får ta ställning till vad de önskar.
  Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Nu är det inte många dagar kvar innan anmälningstiden går ut. Vi kommer självklart att göra vad vi kan för att de samtycken gällande namn som når oss även efter 1 juni ska hinnas med till invigningen. Om vi inte lyckas kommer minnesvården att kompletteras med dessa efteråt.
  Vanja Knocke, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Det är ingen överdrift att säga att här finns något för alla, förutsatt att man gillar naturliv förstås. Lovö naturreservat är unikt på många sätt. Dels på grund av sin storlek och sitt tätortsnära läge men framförallt för att det bjuder på så mycket kulturpräglad natur.
  Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Vi på Länsstyrelsen är mycket glada över att vi äntligen kan inviga Lovö naturreservat efter flera års arbete med reservatsbildningen. Lovö naturreservat hör verkligen till länets pärlor och är en viktig del av den tätortsnära naturen i länet. Tillgången till sådan natur är av stor betydelse i en så expansiv region som vår.
  Björn Carlberg, tf. naturvårdschef och projektledare för arbetet med naturreservatet vid Länsstyrelsen.
  - För oss som förvaltare finns många aspekter och intressen att fånga upp och ta hänsyn till. Det är en spännande utmaning att bemöta alltifrån UNESCO till den enskilde besökarens önskemål och krav. Arbetet bjuder på variation varje dag. För mig är det lika viktigt att sätta upp en fin och informativ skylt som att rädda en gammal ek från att dö av beskuggning.
  Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Lovö naturreservat är en fantastisk plats för alla som gillar friluftsliv. Oavsett om du föredrar att vandra, rida, cykla eller om du bara vill ta en kortare promenad för att sedan slå dig ner någonstans. Om du vill kan du lätt finna en enskild plats vid strandkanten eller i en skogsglänta och är du historieintresserad finns massor att upptäcka längs Fornstigen. Vi hoppas att många, både närboende och tillresta, kommer att hitta hit.
  Mats Larshagen, förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Jag är glad över att vi nu kan inviga Lovö naturreservat som ett led i utvecklingen av Ekerö kommun. Att vi kan erbjuda trivsamma och naturliga mötesplatser för våra medborgare är viktigt för att bevara Ekeröandan när kommunen växer, och naturreservatet är ett utmärkt exempel på hur utveckling av infrastruktur kan gå hand i hand med satsningar på miljö och kultur.
  Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.
  - De befintliga broarna från 1940-talet var i mycket dåligt skick. De bärande stenkistorna var raserade och virket till viss del utslitet. För att kunna hålla ruinen fortsatt öppen som besöksmål insåg vi att en brorenovering var nödvändig.
  Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Resultatet är verkligen fint. Men nya och säkra broar finns nu också förutsättningar för att utveckla Kronobergs slottsruin. Det här är ett besöksmål som har stor potential med sitt höga kulturvärde och sitt läge nära Växjö. Vi har redan inlett samtal med bland andra Växjö kommun, Kulturparken Småland, Länsstyrelsen och Destination Småland för att se vad vi tillsammans skulle kunna åstadkomma här. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.
  Anders Magnusson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Att verksamheten blir kvar i byggnaden har i sig ett ovärderligt värde. Sedan gäller det för oss att balansera mellan att värna ett 150 år gammalt kulturarv och att utveckla byggnaden. För att lyckas har vi ibland varit tvungna att göra stora ingrepp men mycket har också kunnat lösas genom innovativa och bitvis helt osynliga lösningar.
  Åsa Albihn, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Glastaken över ljusgårdarna tillhör utan tvekan de största utmaningarna i projektet. Takkonstruktionerna anlände färdigmonterade på en stor pråm en tidig söndagsmorgon i höstas. Vi var många som höll andan då en specialkran lyfte de två, 25 ton tunga och 342 kvadratmeter stora, stålkonstruktionerna på plats.
  Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk
  - I takt med att nya ideal utvecklats har museet målats om. De vita väggarna som blev populära i konstmuseer på 50-talet har nu fått stå tillbaka för nya uttryck med ännu äldre referenser. En serie av rum har målats i olika nyanser av grönt, gult, rött och rosa som samspelar med färgerna i 1700-talets konst och konsthantverk, vilket blir en ny upplevelse för besökarna.
  Helena Kåberg, intendent, design- och arkitekturhistoriker vid Nationalmuseum
  - Idag har vi problem med att fyllnadsmassan under kajerna släpper på sina ställen och glider ut i vattnet. För att förhindra detta kommer vi att riva den nuvarande konstruktionen och bygga ett cementfundament som både stöttar och stoppar. Ovanpå detta byggs sedan en promenadvänlig brygga.
  Bo Monell, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Kastellholmsbron kommer att vara öppen under hela projektet men under första etappen leder vi om biltrafiken som nu kommer att gå en bit längs den södra kajen. Bussen fortsätter att gå som idag och gående kommer att hänvisas rätt med tydliga skyltar. Skepps- och Kastellholmen kommer därför att vara fullt tillgängliga under hela projektet.
  Bo Monell, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Renoveringsarbetet har gått bra och vi är nöjda med resultatet så här långt. Att vi inte har lyckats med vår målsättning att vara klara i slutet av november är naturligtvis tråkigt. Samtidigt får vi aldrig tumma på kvaliteten i ett sådant här projekt. Skälet till förseningen är projektets tidskrävande och komplicerade putsarbeten samt utformningen av de profilerade listverken - också de i puts.
  Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Kalkmålningen vi påför består av pigment och kalkpasta uppblandat med stora mängder vatten. Om vi valt att fortsätta finns en stor risk att putsen skulle få frostskador i samband med kalkavfärgningen. Det är uttorkningen av den stora vattenmängden, cirka 2 500 liter vatten på fasaden, som är alldeles för riskabel. Vi måste därför ha tålamod och invänta ett varmare och mer stabilt väder.
  Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk
  ångt håll ser vapensköldarna helt lika ut med sina tre kronor och en omgivande krans. Vid närmare betraktelse är de dock helt olika. Vapenskölden som sitter mot torget är utförd i sandsten och har en eklövskrans med ekollon. Den andra skölden, som vetter mot Nattviken, är istället utförd i trä och har en krans av olivkvistar. Trots betydande efterforskningar har vi inte fått fram varför de är olika.
  Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Trots att Koppartälten genom sitt läge är väl exponerade i parken finns det, i alla fall under det mörka halvåret, en risk att man inte riktigt ser dem som de framstående byggnader de faktiskt är. Genom fasadbelysningen hoppas vi att dess märkvärdighet ska tydliggöras, att man som besökare ska se dem i ett nytt ljus.
  Lennart von Quanten, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Effekten som belysningen ger blev precis så bra som vi hoppats. Sedd utifrån pelousen eller från de angränsande gångvägarna ter sig tälten nästan magiska och lite hemlighetsfulla. Jag gissar att Gustav III skulle varit nöjd. 1700-talet har genom belysningen blivit närvarande igen
  Lennart von Quanten, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - I regeringsuppdraget låg att uppföra en byggnad som skulle vara mer än en ambassad - ett svenskt skyltfönster. I arkitekttävlingen tryckte vi därför på att målet, utöver all funktionalitet, var en byggnad som skulle utstråla transparens, öppenhet och diplomati. En spännande uppgift eftersom en ambassadbyggnad ditintills varit sluten.
  Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Idag har vi vant oss vid att en modern ambassad kan behöva offentliga rum, samlingslokaler och utställningshallar för att på ett bra sätt fullgöra sina uppgifter men för tio år sedan var det här fortfarande nytt.
  Michael Blomqvist, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - House of Sweden är ett hus som bjuder på många typer av möten och upplevelser. Många hittar också hit. Varje år är det ungefär 16 000 personer som besöker något av de 200 events som arrangeras.
  Lars Brandberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Vi har redan från början haft stora problem med återkommande floodings på den före detta sumpmarken som huset ligger på. Inför invigningen 2006 drabbades DC av modern tids värsta översvämning. Då var det lite svettigt! Men med tiden har vi lärt oss att hantera de problem som vattnet ibland för med sig. Strandpromenaden och den vackra utsikten från husets terrasser gör det ändå mödan värd.
  Lars Brandberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Donationen till museet gav oss möjlighet att bygga om och glasa in museets innergård. Det innebar samtidigt att vi i ett relativt sent skede fick tänka om eftersom såväl gestaltning som konstruktion kom att påverkas. Det var dock mödan värd. Resultatet är verkligen fint.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Vi har fått en välkomnande och fungerande entré men också ett bättre flöde i huset. Restaurangen, med sin generösa uteservering, är ett värdefullt tillägg och kommer förhoppningsvis göra att såväl lundabor som mer långväga besökare vill besöka oss även utöver själva museibesöket.
  Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum
  Byggnadskropparna är utformade så att de inte har några baksidor vilket gör att museet känns välkomnande oavsett vilket håll du kommer ifrån. En annan viktig aspekt är fasaderna som klätts med corténstål. De passar utmärkt in i områdets tegelarkitektur samtidigt som de också tillför något nytt och drar blickarna till sig.
  Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Det är klart att det är en del nerver inblandat i ett sådant här moment. Det är en väldig konstruktion det handlar om, både mått- och viktmässigt. För att klara lyftet har vi hyrt in en särskild lyftkran, en kran som ska klara att lyfta upp till 500 ton.
  Cecilia Brännvall, projektchef vid Statens fastighetsverk
  Det har varit en utmaning men samtidigt bland det roligaste vi gjort. Ingen bit i konstruktionen är den andra lik. Under åtta veckor har vi, tre-fem smeder, arbetat för att slutföra takkonstruktionen. Jag skulle vilja likna arbetet med att lägga ett gigantiskt pussel.
  Pär Skoglund, projektledare på Sjölins smide i Hudiksvall
  Vi arbetar aktivt med att vårda och bevara våra parker och trädgårdar. Efter att skadorna på flera parklindar i Lindboskén upptäckts, har vi och personalen i Botaniska trädgården haft dem under uppsikt. Tyvärr har tillståndet nu försämrats så mycket att vi måste förnya boskén. Detta för att den ska återfå sin form och bli säker och fin igen.
  Katrine Åberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  De nya parklindarna kommer att vara cirka 6-7 meter höga med ett stamomfång på cirka 25-30 cm. De kommer att uppbyggnadsbeskäras och formas så att de åter bildar en sammanhängande boské. Som vanligt får man ha lite tålamod då det kommer till träd, men eftersom lindarna är relativt stora då de planteras kommer här snart att bli riktigt fint igen.
  Lena Löfgren Uppsäll, specialist i landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk
  Stormens kraftiga vindar gjorde att bryggans betongdelar kom i svängning. Stora sprickor skapades i betongen, så stora att delarna inte längre gick att använda. Orsaken till detta visade sig vara ett konstruktionsfel. Vår entreprenör fick därför i princip börja om. Eftersom platsen är svårarbetat på grund av sitt läge har förstärkningsåtgärderna pågått fram tills nu.
  Anders Eydal, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  Hamneskär är en av Bohusläns kanske allra vackraste öar. Det känns därför härligt att äntligen kunna välkomna både stora och små båtar till vår nya pir. Den nya tillgänglighetsanpassade stigen på ön möjliggör också ett besök för betydligt fler.
  Anders Eydal, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Vilken färg en byggnad ska ha är ett viktigt och svårt ställningstagande. Tillsammans med en rad experter belyste vi frågan i våras och enades om att det mest korrekta är att låta residenset återfå sin ursprungliga färgsättning, det vill säga en ljusare och mer enhetlig fasadkulör.
  Bengt Skoglund, förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Det har varit ett spännande arbete som vi, tillsammans med vår målarmästare och vår antikvarie, har ägnat oss åt i sommar. Kalkfärgsproverna framställde vi på traditionellt vis med kalkpasta blandad med vatten och därefter varierande andelar traditionella pigment.
  Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - Residenset har ett stort kulturhistoriskt värde. Det är därför vi går så noggrant tillväga. Vi har också skickliga hantverkare i projektet vilket alltid gör skillnad för resultatet. Vi har till exempel anlitat en murare med mästarbrev, en utmärkelse som tyvärr inte är så vanlig i Sverige nu för tiden.
  Per-Anders Johansson, projektledare vid Statens fastighetsverk
  Vi ville starta inomhus för att se att allt skulle falla väl ut. Så snart vi märkte att besökarna hittade hit började vi - tillsammans med Konstmuseet och vår slottsarkitekt Tomas Lewan - att planera för uteserveringen.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Rätt placering är avgörande för att en uteservering ska fungera och kännas välkomnande. Tidigare har borggården prövats men den här gången ville vi erbjuda besökarna en plats i solen. Den nya placeringen känns bra, både utifrån verksamhetens önskemål och utifrån byggnadens förutsättningar.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Utseendemässigt har serveringen fått en diskret grå kulör för att inte störa intrycket av slottets fasad vars sockel har samma färgton. Genom att ge serveringen formen av en rundad sarg skapas samhörighet med slottets vackra och runda torn.
  Tomas Lewan, slottsarkitekt Uppsala slott
  En stor del av arbetet har handlat om att konservera basreliefer och de skulpturgrupper som sitter över portarna. Men arbetet har också handlat om att förhindra nya sprickbildningar i kolonnerna och om ytskiktsrenovering. Många skickliga hantverkare har varit involverade i processen. Det är ett vackert valv som vi nu har färdigställt, väl värt ett besök i sommar.
  Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Genom ombyggnaden skulle Sveriges roll som stormakt förstärkas, bland annat genom en ny stilig entré mot Strömmen och Norrmalm. Inspirationen kom från Tessins resor till Italien. För just norra valvet kan man till exempel se tydliga likheter med vestibulen till Palazzo Farnese i Rom.
  Berit Edling, slottsintendent vid Ståthållarämbetet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp