Topchefer skal udbrede mediation til dansk erhvervsliv

Report this content

Mediationsinstituttet har fået tre nye medlemmer ind i bestyrelsen og opruster dermed indsatsen med at få bragt den moderne juridiske konfliktløsningsmetode, mediation, ud til dansk erhvervsliv.

De nye medlemmer er Peter Stenholm, direktør i Dansk Byggeri, Kim Haggren, underdirektør i DI og Brian Malmros, skadechef i Topdanmark. Sammen med den øvrige bestyrelse skal de bringe mediation ud til danske virksomheder.

Store besparelser for virksomhederne
Siden maj 2016 har tidligere formand for Danske Advokater og nuværende formand for Red Barnet, advokat Lars Svenning Andersen, siddet som formand for Mediationsinstituttet. Han er glad for at kunne invitere tre stærke repræsentanter fra dansk erhvervsliv ind i arbejdet for at udbrede mediation i Danmark  

”Der er rigtig meget at spare for danske virksomheder, hvis sagerne blev forsøgt løst ved mediation, inden de nåede til domstolene eller i voldgift. Desværre er alt for få erhvervsledere bekendt med metoden. Det er en skam, for mediation er en omkostningseffektiv metode til at løse juridiske tvister på, der samtidig er mere skånsom for parternes samarbejdsrelation end slidsomme retssager. Det budskab skal vi have ud til virksomhederne, og jeg glæder mig over, at vi får hjælpe af nye stærke kræfter”, udtaler formanden.

Til gavn for samfundsøkonomi og vækst
Nye tal fra Mediationsinstituttet viser, at danske virksomheder hvert år bruger mere end 18 milliarder kroner på at løse konflikter. Det påvirker både omsætningen, beskæftigelsen og værditilvæksten i Danmark. Samtidig viser beregningerne, at en besparelse på blot 10% kan øge omsætningen med op mod 4.4 milliarder og skabe 3.300 nye fuldtidsjobs.

”Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder og ikke mindst byggeriets parter kunne have stor gavn af mediation som supplement til det etablerede system. Jeg ser derfor frem til at være med på holdet i Mediationsinstituttet”, udtaler Peter Stenholm, direktør i Dansk Byggeri.

Mediation er en konstruktiv måde at løse konflikter på ved hjælp af en neutral og upartisk tredjepart – en såkaldt mediator – der bygger bro mellem de stridende parter. Mediatoren tager ikke parti, men hører begge siders argumenter og sørger for, at alle er aktivt involveret i at finde frem til en fælles frivillig løsning.

Læs mere om mediation på www.mediationsinstituttet.dk 

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. 45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.dk

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.
Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten.
Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Tags:

Multimedia

Multimedia