Mere effektiv produktion for REPLIGEN med METTLER TOLEDO’s optiske iltmålere

Repligen er en amerikansk producent inden for biovidenskab med kunder fra lægemiddelbranchen i hele verden. For lidt over fem år siden opkøbte virksomheden Novozymes Biopharma i Lund, hvor Repligen nu har et produktionsanlæg. Virksomheden har henvendt sig til METTLER TOLEDO med henblik på at effektivisere den nødvendige iltmætning i fremstillingen af virksomhedens produkter. Det har ført til, at der blev installeret et topmoderne optisk iltmålingsudstyr, hvilket har reduceret risikoen for driftsstop i produktionen.

– Vores produktion her i Lund har en lang historie. Den biotekniske retning har rødder i SSA’s forskning og udvikling i 1960’erne, siger Tobias Modig, som er fermenteringsforsker hos Repligen i Lund. Repligens virksomhedsområde i Lund er produktion af protein A, som er en vigtig komponent i fremstillingen af de nye generationer af lægemidler, som nu er på vej til at få et gennembrud. Efterspørgslen på disse øges i takt med behovet for anvendelsen af antikropsbaserede lægemidler. – Protein A er nødvendigt til udrensning af antistoffer. Efterspørgslen øges nu kraftigt i den globale lægemiddelindustri, hvor vi har et

forspring, siger Tobias Modig. Ved fremstilling af biologiske lægemiddelkomponenter gennem fermentering er kontrol over iltindholdet afgørende. Repligen har indtil for et halvt år siden anvendt polarografisk iltmåling i produktionen. Men for cirka et år siden gik de over til optisk iltmåling ved hjælp af METTLER
TOLEDO’s instrument INPRO 6860i. – Det er en stor forskel i arbejdsmetoden. Tidligere havde vi såkaldt polarografisk iltmåling, hvor sensoren skulle fyldes med et væskemiddel og kalibreres, hvilket tog cirka seks timer, siger Tobias Modig.

Nu er dyrkningerne mere stabile og robuste end tidligere. Kalibreringen er væsentligt nemmere, instrumentet er mere driftssikkert, og vedligeholdelseskravet er lavere. Takket være den digitale signaloverføring mindskes risikoen for forstyrrelser også. – Alle disse fordele betyder naturligvis, at operatørerne
oplever mindre stress i deres arbejde, og risikoen for driftsstop minimeres. 
Nu har vi gennemgået rutinerne for iltmåling generelt, og dette kommer helt sikkert til at medføre en øget produktivitet. Tobias Modig siger, at fremstilling og anvendelse af de nye typer af biologiske lægemidler endnu kun befinder sig på begyndelsesstadiet.

Repligens produktion ligger helt på linje med udviklingen, og væksten på det biotekniske marked har været på cirka 15 procent pr. år den seneste tid. Virksomheden opfylder en betydelig andel af markedsbehovet for protein A i øjeblikket. – Vi har en stor tiltro til fremtiden. Hele vores produktsortiment er tilpasset biofarmaindustriens udvikling. METTLER TOLEDO’s robuste instrument hjælper os naturligvis i den retning, siger Tobias Modig. Valget af leverandør af udstyr er meget vigtigt for Repligen, idet produkter til lægemiddelindustrien måske er en af de mest følsomme brancher, hvad angår sikkerhed og pålidelighed.
– Når man foretager ændringer i vores type af produktion, skal man være hundrede procent sikker på sin leverandør. Vi har naturligvisvurderet andre alternativer, inden denne nye iltmålingsmetode blev introduceret,men METTLER TOLEDO er uden tvivl det rigtige alternativ med tanke på den gode kontakt og support, vi har haft tidligere. Her seks måneder senere kan vi konstatere, at vi traf det rette valg, siger Tobias Modig.

For spørgsmål , kontakt venligst:

Michael Breer
+45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til procesmåling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, iltreduktionspotentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet følgende brancher:
• Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering • Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af mikroelektronik

For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro

Tags:

Om os

METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet set har koncernen ca. 16.000 ansatte og en omsætning i 2018 på ca. 2,9 mia. USD. Mettler Toledo Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi ca. 195 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 465 mill. kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links