Effektivare produktion för Repligen med METTLER TOLEDOs optiska syremätare

Repligen är en amerikansk life science producent med kunder inom läkemedelsbranschen i hela världen. För drygt fem år sedan köpte företaget upp Novozymes Biopharma i Lund där Repligen nu har en produktionsanläggning. För att effektivisera den nödvändiga syremätningen i framställningen av företagets produkter har Repligen vänt sig till METTLER TOLEDO. Det ledde till att en toppmodern optisk syremätningsutrustning installerades, vilket har minskat risken för driftstopp i produktionen.

– Vår produktion här i Lund har en lång historia. Den biotekniska inriktningen har sina rötter i SSA:s forskning och utveckling på sextiotalet, säger Tobias Modig som är fermenteringsforskare på Repligen i Lund. Repligens verksamhetsområde i Lund är tillverkning av Protein A som är en viktig komponent för framställning av de nya generationer av läkemedel som nu är på väg att få sitt genombrott. Det är en efterfrågan som ökar i takt med den allt vanligare användningen av antikroppsbaserade läkemedel. – Efterfrågan på Protein A behövs för upprening av antikroppar. Efterfrågan ökar nu kraftigt inom den globala läkemedelsindustrin där vi har ett försprång, säger Tobias Modig. Vid tillverkningen av biologiska läkemedelskomponenter genom fermentering är kontroll över syrehalten avgörande vid produktionen. Repligen har fram tills för ett halvår sedan använt sig av polarografisk syremätning vid tillverkningen. Men för cirka ett år sedan gick de över till optisk syremätning med hjälp av METTLER TOLEDOs instrument INPRO 6860i. – Det är en stor skillnad i arbetssätt. Tidigare hade vi så kallad polarografisk syremätning där sensorn behövde fyllas med ett vätskemedium och kalibreras vilket tog cirka sex timmar, säger Tobias Modig.
Nu är odlingarna stabilare och mer robusta än tidigare. Kalibreringen är väsentligt lättare, instrumentet är driftsäkrare och underhållsbehovet är lägre. Tack vare den digitala signalöverföringen blir det också mindre risk för störningar. – Alla dessa fördelar gör ju naturligtvis att operatörerna upplever mindre stress i sitt arbete och risken för driftstopp minimeras. 

Nu har vi sett över rutinerna för syremätning generellt och detta kommer definitivt leda till ökad produktivitet. Tobias Modig säger att framställning och användning av de nya typerna av biologiska läkemedel ännu bara är i sin linda. Repligens tillverkning ligger helt i linje med utvecklingen och tillväxten i den biotekniska marknaden har varit ca 15 procent per år den senaste tiden. Företaget fyller en signifikant andel av marknadsbehovet av Protein A i nuläget. – Vi har en enorm tillförsikt inför framtiden. Hela vår produktportfölj är väl anpassad för biopharmaindustrins utveckling. METTLER TOLEDOs robusta instrument hjälper oss naturligtvis i den riktningen, säger Tobias Modig. Valet av leverantör för utrustning är mycket viktigt för Repligen då produkter till läkemedelsbranschen kanske är en av de mest känsliga branscherna vad gäller säkerhet och tillförlitlighet. – När man gör förändring i vår typ av produktion måste man vara hundra procent säker på sin leverantör. Vi har naturligtvis bedömt andra alternativ innan denna nya syremätningsmetod introducerades, men METTLER TOLEDO kändes utan tvekan som det rätta alternativet med tanke på den goda kontakt och support vi har haft tidigare. Och så här sex månader i efterhand kan vi också konstatera att vi gjorde ett korrekt val, säger Tobias Modig. 

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar