Mer effektiv produksjon for Repligen ved hjelp av optiske oksygenmålere fra METTLER TOLEDO

Repligen er en amerikansk life science-produsent med kunder innen legemiddelindustrien over hele verden. For drøyt fem år siden kjøpte selskapet opp Novozymes Biopharma i Lund, hvor Repligen nå har et produksjonsanlegg. Repligen ønsket å effektivisere den nødvendige oksygenmålingen under produksjon av selskapets produkter, og kontaktet derfor METTLER TOLEDO. Det førte til at toppmoderne optisk oksygenmålingsutstyr ble installert, noe som har redusert risikoen for driftsstopp i produksjonen.

– Produksjonen i Lund har en lang forhistorie. Det bioteknologiske fokuset har sitt utspring i SSAs forskning og utvikling på sekstitallet, sier Tobias Modig, forsker på fermentering ved Repligen i Lund.Repligens virksomhetsområde i Lund er produksjon av Protein A, en viktig komponent ved fremstilling av seneste generasjons legemidler, som nå står foran et gjennombrudd. Det er en etterspørsel som øker i takt med den stadig mer vanlige bruken av antistoffbaserte legemidler. – Protein A er viktig for rensing av antistoffer. Etterspørselen øker kraftig innen den globale legemiddelindustrien, hvor vi har et forsprang, sier Tobias Modig. Ved produksjon av biologiske legemiddelkomponenter gjennom fermentering, er kontroll over oksygeninnholdet avgjørende. Inntil for et halvt år siden brukte Repligen polarografisk oksygenmåling under produksjonen. For ca. ett år siden gikk de over til optisk oksygenmåling, ved hjelp av instrumentet INPRO 6860i fra METTLER TOLEDO. – Det er en stor forskjell på tilnærmingen. Før hadde vi såkalt polarografisk oksygenmåling hvor sensoren måtte fylles med et væskemedie og kalibreres, en prosess som tok rundt seks timer, sier Tobias Modig. Nå er kulturene mer stabile og robuste enn før. Kalibreringen er mye enklere, instrumentet er mer driftssikkert og vedlikeholdsbehovet er mindre. Takket være den digitale signaloverføringen, er det også mindre risiko for interferens. – Alle disse fordelene bidrar selvsagt til at operatørene opplever mindre stress i jobben, og at risikoen for driftsstopp minimeres.

Nå har vi gjennomgått rutinene for oksygenmåling generelt, og dette kommer helt klart til å føre til økt produktivitet. Tobias Modig sier at fremstillingen og anvendelsen av de nye typene biologiske legemidler fremdeles bare er i startfasen. Repligens produksjon er i tråd med utviklingen, og den årlige veksten i det bioteknologiske markedet har ligget på ca. 15 prosent de siste årene. Bedriften dekker en betydelig andel av markedsbehovet for Protein A for øyeblikket. – Vi har svært stor tro på fremtiden. Hele produktporteføljen vår er tilpasset den biofarmasøytiske industriens utvikling. METTLER TOLEDOs robuste instrument hjelper oss naturlig vis i den retningen, sier Tobias Modig. Valget av utstyrsleverandør er veldig viktig for Repligen, siden produkter til ledemiddelindustrien er en av de mest sensitive sektorene når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. – Når man foretar endringer i produksjon av denne typen,
må man være hundre prosent sikker på leverandøren. Vi vurderte selvsagt andre alternativer før den nye metoden for oksygenmåling ble introdusert, men METTLER TOLEDO føltes uten tvil som det riktige alternativet med tanke på den gode kontakten og brukerstøtten vi har opplevd tidligere. Seks måneder senere kan vi fastslå at vi gjorde et riktig valg, sier Tobias Modig.

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' +45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till http://no.mt.com/no/no/home/products/Process-Analytics.html

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker