METTLER TOLEDO annoncerer opgradering på chloralkali-ph-sensor

Report this content

InPro 4850i ph-sensoren fra METTLER TOLEDO er designet specielt til at imødekomme chloralkali-industriens behov. Opgraderinger forbedrer nu yderligere dens egnethed til udfordrende chloralkali-processer. 

METTLER TOLEDO Process Analytics annoncerer genlanceringen af ​​InPro 4850i ph-sensoren til chloralkali-applikationer.

Ph-måling og kontrol er afgørende i chloralkali-industrien, men procesbetingelserne er hårde for standard-ph-sensorer. Sonder kan hurtigt begynde at opleve målingsafvigelser samt forgiftning eller tilstopning af membranen i deres referencesystem, hvilket forårsager målefejl og langsom respons.

METTLER TOLEDO løste disse problemer i InPro 4850i, en ph-sensor med et forseglet referencesystem, der anvender chloralkali-procesvæsken som reference. Uden en membran er sensoren immun overfor de ovennævnte problemer.

InPro 4850i løser endnu et problem. Standard-ph-sensorer udsender et højimpedanssignal, der er meget følsomt overfor elektrisk interferens.  Berøring eller bare at nærme sig sensoren og dens kabel kan medføre, at udgangssignalet svinger betydeligt. InPro 4850i udsender et digitalt lavimpedanssignal.  Dette signal er ikke blot mere præcist end et analogt signal, det er også fuldstændig upåvirket af elektrisk interferens og er derfor 100 % stabilt.

InPro 4850i indeholder også prædiktive diagnoser, der angiver, hvornår sensoren skal udskiftes, så man undgår risikoen for, at den svigter under målingsprocessen.

METTLER TOLEDO har nu opgraderet InPro 4850i pH med et nyt design af sensorspidsen, der er mere robust overfor både mekaniske og kemiske belastninger.  Nu er sensoren også tilgængelig i standardlængder på 120 mm og 225 mm, hvilket gør den kompatibel med alle eksisterende METTLER TOLEDO sensorkabinetter.

"Denne opgradering forbedrer vores InPro 4850i betydeligt," siger Balz Aebli, produktleder for ph-sensorer hos METTLER TOLEDO. "InPro 4850i gør arbejdet meget lettere for chloralkali-virksomheder. Ved at gøre sensorens spids mere robust er den bedre i stand til at tolerere de vanskelige procesforhold, og ændringen i sensorens længde betyder, at installationen er langt mere fleksibel."

For mere information om InPro 4850i kan du besøge www.mt.com/InPro4850i

For spørgsmål, kontakt venligst:

ATle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til procesmåling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, iltreduktionspotentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet følgende brancher:
• Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering • Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af mikroelektronik

For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia