METTLER TOLEDO kunngjør oppgradering av sin pH-sensor for kloralkaliprosesser

Report this content

pH-sensoren InPro 4850i fra METTLER TOLEDO er spesielt designet for å kunne dekke behovene innen kloralkaliproduksjon. De siste oppgraderingene gjør den enda mer egnet for utfordrende kloralkaliprosesser. 

METTLER TOLEDO Process Analytics kunngjør relansering av pH-sensoren InPro 4850i for kloralkaliprosesser.

pH-måling og -kontroll er en vesentlig del av kloralkali-industrien, men prosessvilkårene er tøffe for standard pH-sensorer. Det kan raskt skje at sonder får målingsavvik og forgiftning eller tetting av membranen i referansesystemet deres, og dette fører til feilmålinger og treg respons.

Disse problemene har METTLER TOLEDO løst med pH-sensoren InPro 4850i. Den har et forseglet referansesystem som bruker kloralkaliprosessvæsken som referanse. Uten en membran er sensoren immun mot problemene nevnt ovenfor.

InPro 4850i løser også et annet problem. Standard pH-sensorer produserer et høyt impedanssignal som er svært sensitivt for elektrisk interferens. Hvis man berører eller bare nærmer seg sensoren og sensorledningen, kan dette føre til at utgangssignalet varierer betydelig. InPro 4850i produserer et digitalt signal med lav impedans. I tillegg til at signalet er mer nøyaktig enn et analogt signal, er det fullstendig upåvirket av elektrisk interferens og dermed også 100 % stabilt.

InPro 4850i har også forebyggende diagnostikk, som indikerer når sensoren må byttes ut, og man unngår dermed eventuelle feilmålinger i prosessen.

METTLER TOLEDO har nå oppgradert InPro 4850i med ny design på sensorspissen, som er mer robust mot både mekanisk og kjemisk belastning. Sensoren fås nå i standardlengder på 120 mm og 225 mm og er dermed kompatibel med alle eksisterende sensorhus fra METTLER TOLEDO.

– Denne oppgraderingen er en betydelig forbedring av InPro 4850i, sier Balz Aebli, produktansvarlig for pH-sensorer hos METTLER TOLEDO. – InPro 4850i løser mye hodebry for bedrifter innen kloralkaliproduksjon. Ved å gjøre sensorspissen mer robust tåler sensoren de tøffe prosessforholdene bedre, og endringen i sensorlengden gjør installeringen mye mer fleksibel.

Hvis du ønsker mer informasjon om InPro 4850i, kan du gå inn på www.mt.com/InPro4850i

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Atle Soloy
'+47 905 63 245
atle.soloy@mt.com

 

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker