METTLER TOLEDO Thorntons nye total organisk kulstof-sensor udfører målinger på under et minut

Report this content

                                            
6000TOCi, den nyeste total organisk kulstof-sensor fra METTLER TOLEDO Thornton, giver kontinuerlige realtidsmålinger i rent og ultrarent vand. Avanceret UV-oxideringsteknologi sikrer hurtig responstid.

METTLER TOLEDO Thornton lancerer 6000TOCi, TOC-sensor til kontinuerlig måling.

TOC-overvågning (overvågning af total organisk kulstof) er central for måling og kontrol af organisk forurening i rent og ultrarent vand i brancher som f.eks. lægemiddelindustrien, mikro- elektronik og energiproduktion.

Det er nødvendigt med konstante resultater for at sikre, at afvigelser i TOC-niveauer ikke bliver overset. 6000TOCi-sensoren bruger ledningsevne målinger før og efter oxidering af organisk materiale ved hjælp af ultraviolet lys til at levere kontinuerlig realtidsbestemmelse af TOC.

Med METTLER TOLEDOs UV-oxideringsteknologi opnås på under et minut en måling af vandprøven i sensoren. Sammen med M800- multiparametertransmitteren leverer systemet en præcis TOC-måleløsning, som overholder alle globale lægemiddelkrav.

Fleksibiliteten i 6000TOCi muliggør installation overalt i et vandsystem, med mulighed for at vise resultater ved målepunktet eller på et sted, der passer operatørerne bedre.

Intelligent Sensor Management (ISM®), avanceret diagnostik, som er indeholdt i 6000TOCi, leverer vedvarende sensorstatus og forebyggende vedligeholdelsesmeddelelser, som giver operatørerne mulighed for at forudse og planlægge rutinevedligeholdelse.

"6000TOCi total organisk kulstof-sensor har en særdeles hurtig responstid – under ét minut! Sammenlignet med batch-målesystemer, som bruger seks minutter eller længere på at give et øjebliksbillede af vandkvaliteten, tilbyder 6000TOCis kontinuerlige måling et fuldstændigt billede af et vandsystems ydelse,” fortæller Heidi Teng, Product Manager hos METTLER TOLEDO Thornton. “En afvigelse kan finde sted på få sekunder. Forestil dig, hvad man kan overse, hvis man kun overvåger med intervaller på seks minutter. Det er derfor, ingen afvigelser overses med kontinuerlig måling.”

Du kan få yderligere oplysninger om 6000TOCi ved at kontakte: joanna.peplak@mt.com eller besøge: www.mt.com/6000TOCi. www.mt.com/6000TOCivideo

For spørgsmål , kontakt venligst:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til procesmåling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, iltreduktionspotentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet følgende brancher:
• Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering • Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af mikroelektronik

For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links