METTLER TOLEDO Thorntons nye TOC-sensor for overvåking av total organisk karbon gir måleresultater i løpet av mindre enn et minutt.

                                            
6000TOCi, den nyeste TOC-sensoren fra METTLER TOLEDO Thornton, gir i sanntid fortløpende målinger i rent og ultrarent vann. Avansert teknologi for UV-oksidering forkorter responstiden.

METTLER TOLEDO Thornton lanserer 6000TOCi, en TOC-sensor for kontinuerlig måling.

TOC-overvåking (overvåkning av total organisk karbon) er ytterst viktig for måling og kontroll av organisk kontaminering i rent og ultrarent vann som brukes blant annet i bransjer som legemiddel, mikroelektronikk og kraftproduksjon.

Stabile resultater er nødvendig for å sikre at endringer i TOC-nivåer ikke blir oversett. 6000TOCi-sensoren bruker konduktivitetsmålinger før og etter oksidering av organisk materiale ved hjelp av ultrafiolett lys for å sikre løpende sanntidsbestemmelse av TOC.

Med METTLER TOLEDO UV-oksideringsteknologi tar målingen mindre enn et minutt fra vannprøven kommer inn i sensoren. Brukt sammen med M800-multiparametersenderen gir systemet en nøyaktig TOC-måleløsning som er i tråd med alle globale legemiddelskrav.

6000TOCi er fleksibel og kan installeres hvor som helst i et vannsystem, og resultatene kan vises ved målepunktet eller på et mer praktisk sted for operatørene.

Intelligent Sensor Management (ISM®)) for avansert diagnose i 6000TOCi gir konstant sensorstatus og varsler om forebyggende vedlikehold, slik at operatører kan forutse problemer på forhånd og planlegge rutineservice.

"6000TOCi TOC-sensoren har en utrolig rask responstid – mindre enn et minutt! Sammenlignet med systemer for batchmåling som kan bruke seks minutter eller mer på å levere et øyeblikksbilde av vannkvaliteten, gir 6000TOCi med sin kontinuerlige måling et komplett bilde av ytelsen til et vannsystem sier Heidi Teng, produktsjef i METTLER TOLEDO Thornton. "Et avvik kan skje i løpet av sekunder. Tenk, hva du risikerer ikke å oppdage, hvis du bare utfører målinger hvert sjette minutt. Med kontinuerlig måling blir ingen avvik oversett."

For mer informasjon om 6000TOCi, se www.mt.com/6000TOCi. www.mt.com/6000TOCivideo

For spørsmål , vennligst ta kontakt:

Michael Breer  
' 45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER TOLEDOs avdeling for prosessanalyse utvikler og produserer instrumentering og sensorer til bruk i prosessmåling og -kontroll, og tilbyr måling av pH, oppløst oksygen og oksygen i gassform, oppløst ozon, turbiditet, potensiell oksygenreduksjon, resistivitet/konduktivitet, totalt organisk karbon og flyt. METTLER TOLEDO Prosessanalyse består av to bedriftsenheter, Ingold og Thornton, hvis produkter ofte brukes i industrier som: • Farmasi og bioteknologi • Kjemiske prosesser og raffineringsindustri • Brygging, mat- og drikkevareproduksjon • Kraft- og dampproduksjon • Produksjon av mikroelektronikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå till www.mt.com/pro

Tags:

Om oss

METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 146.000 ansatte og omsatte i 2018 for 2.6 milliarder USD. METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere. I Skandinavia har vi ca. 195 ansatte med en årlig omsetning på ca. 465 millioner kroner.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker