METTLER TOLEDO Thorntons nya sensor för totalt organiskt kol levererar mätvärdet inom en minut

                                            
6000TOCi, METTLER TOLEDO Thorntons senaste sensor för mätning av totalt organiskt kol, levererar kontinuerlig realtidsmätning i rent och ultrarent vatten. Avancerad UV-oxidationsteknik ger kort svarstid.

METTLER TOLEDO Thornton lanserar 6000TOCi, en ny sensor för kontinuerlig mätning av totalt organiskt kol.

Övervakning av totalt organiskt kol (TOC) är ett oumbärligt sätt att mäta och kontrollera organisk kontaminering i rent och ultrarent vatten inom exempelvis läkemedels- och mikroelektronikindustrin liksom inom kraftproduktion.

Vill man kunna säkerställa att TOC-nivåerna inte har ändrats, behövs kontinuerlig tillgång till nya mätvärden. 6000TOCi-sensorn använder konduktivitetsmätningar före och efter UV-driven oxidation av organiskt material, för att oavbrutet leverera nya TOC-mätvärden i realtid.

METTLER TOLEDOs UV-oxidationsteknik levererar mätvärdet inom en minut från att provet kommer i kontakt med sensorn. I kombination med M800-transmittern för flera parametrar, erbjuder systemet en verkligt noggrann TOC-mätlösning som är kompatibel med alla globala farmakopéer.

Hög flexibilitet gör att 6000TOCi kan installeras var som helst i vattensystemet, med möjlighet att visa resultat direkt vid mätpunkten eller på en plats som passar operatörerna.

Avancerad diagnostik med Intelligent Sensor Management (ISM®) ger regelbunden information om sensorns status och underhållsbehov, så att operatörerna kan planera för rutinmässig skötsel.

”TOC-sensorn 6000TOCi har mycket kort svarstid – mindre än en minut! Jämfört med batchmätsystem som behöver sex minuter eller mer för att leverera en ungefärlig bedömning av vattnets kvalitet, ger 6000TOCi-sensorn fullständig överblick över vattensystemet”, säger Heidi Teng, Product Manager hos METTLER TOLEDO Thornton. ”Avvikelser kan inträffa på bara några sekunder. Om mätning sker så sällan som var sjätte minut kan man missa massor. Med kontinuerlig mätning förbises inga avvikelser.”

För mer information om 6000TOCi, kontakta: Blebesök www.mt.com/6000TOCi. www.mt.com/6000TOCivideo

För frågor, vänligen kontakta:

Michael Breer
45 43 27 08 00
michael.breer@mt.com

METTLER Toledos division processanalys, utvecklar och tillverkar instrument och sensorer som används för mätning och styrning av processer, för mätningar av pH, löst syre och syre i gasform, löst ozon, grumlighet/turbiditet, redox/ORP, resistivitet/konduktivitet, totalt organiskt kol, TOC. METTLER TOLEDO processanalys består av två affärsenheter, Ingold och Thornton, vars produkter ofta används inom branscher såsom:

• Läkemedel och bioteknik
• Kemiska processindustrier och raffinaderier
• Bryggerier samt vid produktion av livsmedel och drycker
• Kraftproduktion och ånggenerering
• Mikroelektronisk tillverkning

För ytterligare information, se http://www.mt.com/pro

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 14.200 anställda och omsatte 2016 for 2.508 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca.165 anställda med en årlig omsättning på ca.400 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar