Indkomsten afgør om der skal sommerdæk på bilen

Netop nu valfarter hundredtusinder af bilister til landets dækcentre for at få sommerdæk på bilen. Mens det fortsat er otte ud af 10, der skifter mellem vinter- og sommerdæk, spiller privatøkonomien mærkbart ind på, hvem der vælger sommerdækkene, viser ny undersøgelse.

Danske bilister lytter fortsat til dækeksperternes råd og skifter i stor stil mellem sommer- og vinterdæk. I en ny undersøgelse fra Michelin[1] svarer hele 81 pct. af de adspurgte, at de planlægger at skifte til sommerdæk dette forår – langt hovedparten her i april, som altså lover travhed på landets dækcentre. Der er dog en anelse malurt i bægeret. Undersøgelsen viser nemlig også, at seks pct. af bilisterne kører på sommerdæk året rundt. Det svarer til, at over 150.000 biler på vejene har kørt gennem vinteren med markant nedsat vejgreb.

- Vores årlige bilistundersøgelse bekræfter, at danskerne trods nogle relativt sne- og isfattige vintre stadig i udpræget grad udstyrer bilen med de dæk, der passer bedst til årstiden. Det er rigtig positivt. Men der er desværre stadig andel af bilisterne, som trods alle anbefalinger kører på sommerdæk uanset årstiden, siger Claus Chouhan, salgsdirektør hos Michelin i Danmark.

- Seks pct. lyder måske ikke af så meget. Men faktisk svarer det til, at ca. 150.000 biler denne vinter har kørt rundt med betydeligt nedsat vejgreb. Så manglende opmærksomhed om dækkenes betydning for din egen og andres sikkerhed på vejene er et problem, tilføjer han.

Økonomi afgør dækvalg
I år har Michelin som noget nyt undersøgt, hvordan indkomst spiller ind på bilisternes valg af dæk. Og tallene viser, at økonomisk råderum kan have en direkte effekt på sikkerheden på vejene. Eksempelvis viser det sig, at ud af de 15 pct. af bilisterne, der ikke skifter til sommerdæk i år, vælger næsten 40 pct. vinterdæk eller helårsdæk hele året, fordi det er billigere. Det er især bilister i alderen 18-35 år, der sparer sommerdækkene væk.

Undersøgelsen viser også, at i husstande med en årsindkomst under 300.000 kr. ligger andelen af bilister, som skifter til sommerdæk hele 13 pct. under gennemsnittet. Til sammenligning ligger husstande med en indkomst over 700.000 kr. seks procent over gennemsnittet. Billedet gentager sig, når man ser på andelen af bilister, der kørte på vinterdæk denne vinter. Her ligger bilister i gruppen med de laveste indkomster igen 13 pct. lavere end landsgennemsnittet.

Til gengæld er helårsdæk mest udbredt i husstande med de laveste indkomster. Her svarer 28 pct., at de har helårsdæk på bilen - sammenlignet med 16 pct. af alle bilister i undersøgelsen.

- Tallene i undersøgelsen modsvarer ikke helt til den reelle andel af helårsdæk på markedet. Men vi kan alligevel se en overrepræsentation af helårsdæk hos personer og husstande med de laveste indkomster. Det kunne hænge sammen med, at folk mener, at de sparer penge med helårsdæk, siger han og tilføjer.

- Helt generelt oplever vi dog en stigende interesse for helårsdæk, som bl.a. hænger sammen med de nye og langt bedre typer af helårsdæk med bl.a. vintercertificering, som Michelin har introduceret de seneste år. Problemet er dog, at de fleste helårsdæk stadig er varianter af et vinterdæk, som ikke giver optimal sikkerhed – særligt om sommeren. Derfor anbefaler vi på linje med bl.a. FDM, at bilister med et normalt kørselsmønster altid kører på sommerdæk om sommeren og vinterdæk om vinteren.

Michelins tips til et godt dækskifte
- Tjek, at dækmønsteret er på den gode side af lovens minimumskrav på 1,6 mm
- Tjek dækkets alder. Dæk over 10 år bør udskiftes uanset mønsterdybden
- Er dækket retningsbestemt, viser en pil rulleretning på den sidevæg, der skal vende ud af
- Placer bilen på et plant underlag og brug autobukke, hvis du selv skifter til sommerhjul. Kravl aldrig ind under en bil, der kun er hævet op med en dunkraft
- Husk at løsne hjulmøtrikkerne inden du løfter bilen op
- Spænd hjulmøtrikkerne en sidste gang, når bilen igen står med alle fire hjul på jorden
- Spænd med rigtigt moment – fast, men ikke så fast, at du hopper på skiftenøglen
- Tjek dæktryk, når du alligevel er i gang. Korrekt tryk sparer brændstof og reducerer slitage
- Husk læren fra IKEA: Efterspænd hjulmøtrikker efter 50-100 kilometers kørsel, når du har skiftet hjul


[1] Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1006 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 21. - 25. marts 2018.

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@michelin.com

Michelin arbejder målrettet for at forbedre bæredygtig mobilitet for gods og mennesker ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle former for køretøjer. Michelin tilbyder også innovative B2B-tjenester, digitale services og udgiver rejseguides, hotel- og restaurantguides, vejkort og geografiske kort. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrig. Selskabet har 112.300 ansatte i 170 lande og har 68 produktionsanlæg i 17 lande. Dertil kommer Michelins teknologicentre i Europa, Nordamerika og Asien, hvor forskning og udvikling sker. Se mere på www.michelin.com eller www.michelin.dk

Tags:

Om os

Michelin er en førende dækproducent engageret i at bidrage til at forbedre bæredygtige transporter af varer og mennesker gennem fremstilling, distribution og markedsføring af dæk til alle typer køretøjer. Michelin tilbyder også innovative virksomhedsløsninger og digitale rejsetjenester samt udgiver rejse-, hotel- og restaurantguider og vejkort. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 112.300 medarbejdere, heraf ca. 300 i Norden, og 68 produktionsanlæg i 17 lande. Virksomhedens teknologicenter for forskning og udvikling har aktiviteter i Europa, Nordamerika og Asien. Hvis du vil have mere information, kan du gå ind på vores hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.dk

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

Vores årlige bilistundersøgelse bekræfter, at danskerne trods nogle relativt sne- og isfattige vintre stadig i udpræget grad udstyrer bilen med de dæk, der passer bedst til årstiden. Det er rigtig positivt. Men der er desværre stadig andel af bilisterne, som trods alle anbefalinger kører på sommerdæk uanset årstiden
Claus Chouhan, salgsdirektør hos Michelin i Danmark