Michelin bygger fabrik til dækgenanvendelse med hjælp fra innovativ svensk teknologi

Report this content

I et joint venture med svenske Enviro1 etablerer Michelin nu sin første fabrik til genanvendelse af udtjente dæk. Initiativet bygger på et industrielt gennembrud, der med Enviros teknologi, gør det muligt at genanvende alle dele af et udtjent dæk. Investeringen er endnu et eksempel på Michelins ekspansion inden for bæredygtige materialer.

Antofagasta-regionen i Chile bliver nu centrum for etableringen af Michelins første moderne dækgenanvendelsesfabrik. Anlægget bygges i samarbejde med det svenske selskab Enviro, der står bag en patenteret teknologi til at genanvende olie, stål, gas og kønrøg (carbon black) fra udtjente dæk.

Fabrikken får en årlig kapacitet til at genanvende 30.000 tons dæk fra anlægsmaskiner. Det svarer til ca. 60 pct. af denne type dæk, der årligt bliver kasseret i Chile. Byggeriet starter i 2021, og efter planen starter produktionen i 2023. Michelin investerer ca. 180 millioner danske kroner i fabrikken, der med de innovative genanvendelsesprocesser vil understøtte udviklingen af en mere cirkulær økonomi.

De udtjente dæk vil blive indsamlet direkte hos kunderne og transporteret til fabrikken for at blive klippet op og genanvendt. Med Enviros teknologi er det muligt at genanvende alle de forskellige komponenter i et dæk. Michelin forventer, at 90 pct. af dækmaterialet kan indgå i nye gummibaserede produkter som nye dæk, transportbånd og vibrationsdæmpende materialer. De resterende 10 pct. vil gå til fabrikkens varme- og energiforsyning.

Med sin første genanvendelsesfabrik vil Michelin kunne tilbyde en samlet genanvendelsesløsning til kunderne - fra indsamling af udtjente dæk til genanvendelse af råmaterialer og produktion af nye produkter.

- Takket være vores joint venture med Enviro kan vi nu glæde os over at præsentere Michelins første genanvendelsesfabrik. Anlægget er en milepæl for os. Det gør os i stand til at tilbyde kunderne en helt ny, innovativ genanvendelsesløsning og skaber samtidig grundlag for, at vi kan udvikle nye forretningsområder i Michelin Gruppen. Vi er i dialog med flere chilenske mineselskaber med henblik på at tegne langvarige kontrakter. Ved at skalere Enviros teknologi kan vi tilbyde mineindustrien en løsning, der direkte understøtter deres klimamålsætninger og bidrager til udviklingen af en cirkulær økonomi, siger Sander Vermeulen, VP for Marketing & Business Development, Strategy and New Business i Michelins forretningsområde for High-Tech materialer.

Byggeriet af den nye fabrik og samarbejdet med Enviro følger Michelins strategi om at øge andelen af bæredygtige materialer i sine dæk. I erkendelse af, at den hastige udvikling på området kræver nye former for samarbejde, ønsker Michelin at gå foran for at udvikle innovative partnerskaber indenfor en lang række teknologier. En stor del af Michelins initiativer fokuserer på at udvikle genanvendelsessystemer for udtjente dæk og andet plastaffald.

1) Inden aftalen træder i kraft skal den godkendes af Enviros ejere på en ekstraordinær generalforsamling.

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@michelin.com

Michelin er en af verdens førende dækproducenter og har et mål om at forbedre kundernes mobilitet ved at producere og distribuere de mest bæredygtige dæk, serviceydelser og løsninger. Michelin tilbyder også digitale tjenester, vejkort og guides, der hjælper med til at gøre rejsen bedre. Endelig udvikler Michelin højteknologiske materialer, som i dag anvendes i mobilitetsindustrien. Michelin Gruppen har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrig og er repræsenteret i 170 lande, har 127.000 medarbejdere i verden og 69 produktionsanlæg. I alt producerede Michelin i 2019 200 millioner dæk (www.michelin.com).

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Citater

Takket være vores joint venture med Enviro kan vi nu glæde os over at præsentere Michelins første genanvendelsesfabrik. Anlægget er en milepæl for os. Det gør os i stand til at tilbyde kunderne en helt ny, innovativ genanvendelsesløsning og skaber samtidig grundlag for, at vi kan udvikle nye forretningsområder i Michelin Gruppen. Vi er i dialog med flere chilenske mineselskaber med henblik på at tegne langvarige kontrakter. Ved at skalere Enviros teknologi kan vi tilbyde mineindustrien en løsning, der direkte understøtter deres klimamålsætninger og bidrager til udviklingen af en cirkulær økonomi
Sander Vermeulen, VP for Marketing & Business Development, Strategy and New Business i Michelins forretningsområde for High-Tech materialer