Stigende irritation og utryghed i trafikken

Report this content

Syv ud af 10 bilister oplever mere hidsighed og irritation i trafikken, og tre ud af fire mener, at mange kører aggressivt og hensynsløst. Det viser en undersøgelse blandt 1.000 danske bilister, der samtidig slår fast, at et flertal støtter øget videoovervågning i kampen mod farlig og hensynsløs kørsel.

De seneste dage har DR Nyheders afsløring af, hvordan nogle bilister praler med farlig kørsel på sociale medier fået stor opmærksomhed i Danmark. Nu afslører en undersøgelse fra dækfirmaet Michelin, at temperaturen under ”kasketten” hos danske bilister er stigende, og at hver tredje bilist er blevet mindre tryg i trafikken.

Det er et par af konklusionerne i en undersøgelse af danskernes trafikadfærd, som analysebureauet YouGov[1] har lavet for Michelin. Her svarer et markant flertal (75 pct.) bl.a., at de oplever, at mange kører aggressivt og uden hensyn[2]. Mere end hver tredje (35 pct.) svarer, at de er blevet mindre trygge i trafikken.

Generelt er der bred enighed om, at folk er blevet mere irritable og hidsige i trafikken. Hele 72 pct. oplever tiltagende aggressivitet på vejene. Samtidig svarer 43 pct. af bilisterne i undersøgelsen, at de selv let bliver irriteret over deres medtrafikanter. Her står det værst til bland de yngste bilister, hvor 68 pct. let lader sig irritere, mens det gælder for 35 pct. af bilister over 55 år.

- Det er første gang vi ser på trafikadfærd i vores bilistundersøgelser. Derfor kan det være svært at konkludere alt for entydigt på svarene. Men det står klart, at mange faktisk oplever, at der bliver kørt farligt og hensynsløst. Og så tyder det på, at folks tålmodighed i trafikken er udfordret, og der er en voksende irritation bag rattet”, siger Claus Chouhan, salgsdirektør for Michelin i Danmark.

- En forklaring kan være, at der kommer flere og flere biler på vejene, så infrastrukturen har svært ved at følge med. Det skaber flere trafikpropper, øget trængsel og forlænger rejsetiden – alt sammen noget, som kan gøre det stressende at være bilist,” tilføjer han.

Flertal støtter mere videoovervågning
Til trods for, at der ikke siden 1930 er registreret så få tilskadekomne og dræbte i trafikken som i dag, er danske bilister positivt indstillet over for øget overvågning på vejene. Direkte adspurgt mener syv ud af 10, at der er behov for øget videoovervågning for at dokumentere og retsforfølge hensynsløs og farlig kørsel. Kun ni pct. er lodret imod mere videoovervågning.

Mere modstand møder ideen om GPS-sendere eller sorte bokse i biler, som redskaber til at dokumentere køreadfærd, bl.a. ved ulykker. Her er hver fjerde direkte imod GPS-sendere, mens 17 pct. af bilisterne siger nej til sorte bokse, som vi kender fra fly, i biler.

- Det ser ud til, at folk bliver mindre positive over for overvågning, jo tættere det kommer på deres egen bil. Få siger blankt nej til flere kameraer i trafikken, men når det gælder overvågning i selve bilen, stiger modstanden. Det er også interessant, at kvinder er mere åbne over for øget overvågning end mænd, siger Claus Chouhan.

For eksempelvis svarer 33 pct. af de mandlige bilister nej til GPS-sendere i bilen, mens det kun gælder for 17 pct. af kvinderne i undersøgelsen. Samme billede viser sig for indførsel af sorte bokse i bilerne. Her er 23 pct. af mændene imod, mens kun 12 pct. af kvinderne siger nej-tak.

Endelig antyder Michelins undersøgelse, at bilister i Hovedstaden og Region Nordjylland er mere positivt indstillet over for øget overvågning af kørselsadfærd end bilister i resten af landet.


[1] Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1006 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 21. - 25. marts 2018.
[2] Samlet andel, som oplever aggressiv og hensynsløs kørsel, fordelt på: 12 pct. i meget høj grad, 24 pct. i høj grad, 39 pct. i nogen grad.

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@michelin.com

Michelin arbejder målrettet for at forbedre bæredygtig mobilitet for gods og mennesker ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle former for køretøjer. Michelin tilbyder også innovative B2B-tjenester, digitale services og udgiver rejseguides, hotel- og restaurantguides, vejkort og geografiske kort. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrig. Selskabet har 112.300 ansatte i 170 lande og har 68 produktionsanlæg i 17 lande. Dertil kommer Michelins teknologicentre i Europa, Nordamerika og Asien, hvor forskning og udvikling sker. Se mere på www.michelin.com eller www.michelin.dk

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links