PostNords klimamål godkendt af Science Based Targets initiative

Report this content

PostNord spiller som en førende aktør inden for pakke- og logistiktjenester en central rolle for det nordiske erhvervsliv og samfund. Det er vores ambition at gå forrest inden for bæredygtig logistik. En af de ting, vi har forpligtet os til, er at opnå fossilfri transport i 2030. At vores plan om at reducere vores samlede klimaaftryk nu er godkendt af Science Based Targets initiative, er en bekræftelse af, at vi bidrager til den nødvendige klimaomstilling.

Hele transportsektoren er nødt til at gennemgå en gigantisk omstilling for at løse klimakrisen. Med vores initiativ Green by PostNord påtager PostNord sig lederrollen og viser, at det er muligt at omstille til fossilfri transport i 2030. Ambitionen omfatter de ca. 13.000 køretøjer, vi og vores partnere kører med på de nordiske veje, og senest i 2027 skal alle PostNords transporter på "the last mile" være udledningsfri i hele Norden. 

Green by PostNord er etableret i partnerskab med aktører både i og uden for transportsektoren for at fremskynde omstillingen. Vi vil arbejde på at sikre, at energisektoren bliver omstillet til produktion af vedvarende energi så hurtigt som muligt, og vi vil bidrage til at fremskynde tempoet i udviklingen af elkøretøjer og udbygningen af ladeinfrastruktur samt øge adgangen til biobrændstoffer. En af succesparametrene er, at vi og andre aktører tør afprøve teknologiske innovationer og nye samarbejdsformer.  

– Vi ser med vores unikke og stærke position i Norden frem til at arbejde sammen med kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere i en fælles indsats for at fremskynde omstillingen til grønnere logistik. Måske kan vi endda nå vores mål før tiden ved sammen at skabe et økosystem med fremtidens teknologiske løsninger, siger Annemarie Gardshol, PostNords administrerende direktør og koncernchef. 

PostNords plan og målsætninger for klimaomstillingen er blevet evalueret og godkendt af Science Based Targets initiative. Ved at fokusere på reduktion af udledningen*, hvor vi både opnår størst effekt og har størst mulighed for at påvirke – dvs. vores egne og indkøbte vejtransporter – sikrer vi, at PostNords reduktion af udledningen er i overensstemmelse med Parisaftalens mål.

– Det føles rigtig godt, at vi har en klar og finansieret plan for at nå vores ambitiøse klimamål. At vores plan også er godkendt af Science Based Targets initiative, gør mig særlig stolt af at lede en koncern, der i overensstemmelse med Parisaftalen arbejder for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, siger Annemarie Gardshol.

Fakta om Science Based Targets initiative:

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et samarbejde mellem UN Global Compact, CDP, World Resources Institute og World Wide Fund for Nature. SBTi udfører uafhængige undersøgelser og yder støtte til og fremhæver klimamål, der er opstillet i overensstemmelse med videnskabelige modeller.

Fakta om Green by PostNord:

Vi ønsker i PostNord at vise, at det er muligt at opnå helt fossilfri transport og drift allerede i 2030. Vores omstillingsplan har fået navnet Green by PostNord. Planen er i overensstemmelse med Parisaftalen, og vores specifikke mål* er godkendt af Science Based Targets initiative. Læs mere om Green by PostNord på vores koncernhjemmeside

* PostNord-koncernen forpligter sig til at reducere den absolutte udledning af drivhusgasser i Scope 1 og Scope 2 med 80 pct. inden 2030 i forhold til basisåret 2020. PostNord-koncernen forpligter sig også til at reducere udledningen fra Scope 3 med 50 pct. pr. pakke i samme periode.


 

Ved yderligere spørgsmål kontakt: 
PostNord pressetelefon Danmark, tlf.
+45 7011 1220
 

Vi gør hverdagen lettere. PostNord er førende inden for pakke- og logistiktjenster til, fra og inden for Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomhed er i Sverige og Danmark, uanset hvor de bor og arbejder. PostNord forbinder virksomheder, myndigheder og privatpersoner og muliggør forretning, handel og kommunikation i Norden. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens e-handel, distribution, logistik og kommunikation i Norden. I 2021 havde koncernen ca. 28.500 medarbejdere og en omsætning på 40,7 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hovedkontor i Solna, Sverige. Besøg os på www.postnord.com

Abonner

Multimedia

Multimedia