PostNords klimatmål godkända av Science Based Targets initiative

Report this content

Som ledande aktör inom paket- och logistiktjänster har PostNord en central roll i nordiskt näringsliv och samhälle. Vår ambition är att gå i täten för hållbar logistik. Ett av våra åtaganden är att nå fossilfria transporter år 2030. Att vår plan för att minska vårt totala klimatavtryck nu är godkänt av Science Based Targets initiative är ett kvitto på att vi bidrar till den nödvändiga klimatomställningen.

För att lösa klimatkrisen behöver hela transportsektorn genomgå en gigantisk omställning. Med vårt initiativ Green by PostNord vill PostNord axla ledarrollen och visa att det är möjligt att ställa om till fossilfria transporter till år 2030. Ambitionen omfattar de dryga 13 000 fordon som vi och våra partners kör på de nordiska vägarna och senast år 2027 ska alla PostNords last mile-transporter vara emissionsfria i hela Norden. 

Green by PostNord har etablerats för att accelerera omställningen i partnerskap med aktörer både inom och utanför transportsektorn. Vi vill verka för att energisektorn så snabbt som möjligt ställer om till förnybar energiproduktion och bidra till att skynda på utvecklingstakten av elfordon, utbyggnadstakten av laddningsinfrastruktur samt öka tillgången av biodrivmedel. En framgångsfaktor är att vi och andra aktörer vågar testa nya tekniska innovationer och samarbetsformer. 

− Med vår unika och starka ställning i Norden ser vi fram emot att jobba tillsammans med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners i en gemensam strävan att accelerera omställningen till en grönare logistik. Kanske kan vi till och med nå våra mål i förtid, genom att tillsammans skapa ett ekosystem av framtidens tekniska lösningar, säger PostNords VD och koncernchef Annemarie Gardshol. 

PostNords plan och målsättningar för klimatomställning har blivit utvärderad och godkänd av Science Based Targets initiative. Genom att fokusera på utsläppsminskningar* där vi har både störst påverkan och störst möjlighet att påverka – det vill säga egna och köpta vägtransporter – säkerställer vi att PostNords utsläppsminskning ligger i linje med Parisavtalets överenskommelser.

– Det känns mycket bra att vi har en tydlig och finansierad plan för att nå våra högt ställda klimatmål. Att vår plan även är godkänd av Science Based Targets initiative gör mig extra stolt att leda en koncern som arbetar för att, i enlighet med Parisavtalet, hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader, säger Annemarie Gardshol.

Fakta om Science Based Targets initiative:

The Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden. SBTi utför oberoende granskning samt ger stöd till och lyfter fram klimatmål som är satta i enlighet med vetenskapliga modeller. 

Fakta om Green by PostNord:

På PostNord vill vi visa att det är möjligt att uppnå helt fossilfria transporter och verksamhet redan till år 2030. Vår plan för omställningen har vi döpt till Green by PostNord. Planen ligger i linje med Parisavtalet och våra specifika mål* har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Läs mer om Green by PostNord på vår koncernwebbplats

* PostNord-koncernen åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 1 och Scope 2 med 80 procent till år 2030 jämfört med basåret 2020. PostNord-koncernen åtar sig också att minska utsläppen från Scope 3 med 50 procent per paket under samma period.

PostNord Medierelationer
+46 (0)10 436 10 10
press@postnord.com

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2021 hade koncernen cirka 28 500 anställda och en omsättning på 40,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Media

Media