• news.cision.com/
  • Deloitte/
  • Tutkimus: Suomalaisten johtajien kapea kokemus ja tiimityön puute voivat olla kasvun este

Tutkimus: Suomalaisten johtajien kapea kokemus ja tiimityön puute voivat olla kasvun este

Report this content

Ylimmän johdon välinen yhteistyö on globaalisti tämän vuoden tärkein henkilöstöjohtamisen trendi. Suomessa tätä potentiaalia ei hyödynnetä, vaan ainoastaan reilu neljännes suomalaisista tutkimukseen vastanneista kertoo yrityksensä johdon työskentelevän yhteisissä strategisissa projekteissa. Suomessa johdon avoimen yhteistyön haasteena on myös johtajien liian kapea kokemus ja keskittyminen vain omaan toimintoon. Tulevaisuudessa menestystekijäksi nousee yksittäisiin haasteisiin vastaamisen sijaan kokonaismuutoksen johtaminen yhdessä. Tiiviisti yhdessä toimivan johtoryhmän vetämänä yritys myös kasvaa todennäköisemmin.

Deloitten Global Human Capital Trends –tutkimus kertoo, että suomalaiset yritykset eivät ole vielä heränneet ylimmän johdon yhteistyön tärkeyteen. Teema sijoittuu täällä tärkeysjärjestyksessä vasta kuudenneksi, vaikka se on globaalisti tärkein henkilöstöjohtamisen trendi. Tutkimuksen mukaan Suomessa yritysten ylin johto tekee säännöllisesti jonkin asteista yhteistyötä. Kuitenkin pidemmän tähtäimen strategisissa projekteissa yhdessä työskentelee ainoastaan reilu neljännes. Lähitulevaisuudessa suunta on vain hieman nouseva: 28 % vastaajista uskoo johdon yhteistyön lisääntyvän tulevaisuudessa.

”Johdon yhteistyön rooli korostuu, kun monet asiat putoavat nykyään yksittäisten liiketoimintojen väliin. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat asiakkuudet. Yhden yksikön asiakas voi olla seuraavana päivänä toisen yksikön asiakas. Tärkeintä onkin miettiä, miten kokonaisvaltaista asiakaskokemusta johdetaan siten, että asiakasta palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla koko yrityksen tasolla. Asiakassuhdetta ei voi enää rakentaa yhden yksikön varaan. Yhdessä toimiva johtoryhmä on välttämättömyys, mikäli yritys haluaa kasvaa ja menestyä toimintaympäristön muuttuessa,” kertoo Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen.

Johtoryhmän kohdattava yhdessä työelämää muuttavat haasteet

Työelämä on murroksessa ja myös organisaatioiden johtamismallien on kehityttävä samaa vauhtia. Tutkimuksen mukaan seuraava askel johtamismallien kehityksessä on yhteen toimiva ylin johto. Aiemmin työelämän tulevaisuutta on katsottu pitkälti monimuotoistuvan työvoiman ja teknologisen kehityksen kautta. Vasta nyt yrityksissä on herätty ymmärtämään systemaattisesti yhdessä toimivan johtoryhmän tärkeys. Teema on tärkeä myös kasvun kannalta: tutkimuksen mukaan yritykset, joissa johto työskentelee yhdessä pitkällä tähtäimellä, kasvavat 34 % todennäköisemmin vähintään kymmenen prosenttia seuraavana vuonna.

Suomalaisilla johtajilla kapea-alainen kokemus

Suomessa johtajat ovat vahvasti erikoistuneita omaan toimintoonsa. Tutkimuksen mukaan Suomessa ylimmällä johdolla on selvästi amerikkalaisia kollegoitaan vähemmän kokemusta muista toiminnallisista alueista. Lähes 45 prosentilla on kokemusta vain omasta toiminnostaan, kun Yhdysvalloissa yli 80 % vastaajista oli kerännyt kokemusta vähintään kahdesta toiminnosta ennen johtajarooliaan.

”Toimitusjohtajan tehtävä johtoryhmän luotsaajana on luoda puitteet jatkuvaan avoimeen dialogiin ja eri näkökulmia kuulevaan keskusteluun. Keskustelua ja kehitystä rikastuttaa johtoryhmän monimuotoisuus. Jos kaikki ovat samasta puusta, arvokas väittely jää syntymättä ja yhtiö polkee paikoillaan. Johtajien on tärkeä päästä pois siiloistaan sekä ymmärtää ja kuunnella liiketoimintaa myös oman funktion ulkopuolelta. Tätä tukemaan suosittelen laaja-alaisempaa urakiertoa ennen johtajaroolia. Lisäksi on tärkeää, että johtajia myös kierrätetään ja vaihdetaan järkevän säännöllisesti, jotta organisaatio pysyy tuoreena ajatuksiltaan,” Pitkänen kertoo.

Deloitten vuosittainen Global Human Capital Trends on henkilöstöjohtamisen alan laajimpia tutkimuksia maailmassa. Tänä vuonna kyselyyn vastasi yli 11 000 HR- ja liiketoimintajohtajaa 124 maasta. Suomessa kyselyyn vastasi 154 HR- ja liiketoimintajohtajaa sekä asiantuntijaa eri toimialoilta.

Tutustu tutkimukseen täällä.

Lisätietoja:

Tomi Pitkänen
Toimitusjohtaja
+358 40 534 3637
tomi.pitkanen@deloitte.fi

Kirsi Kemi
Organization Transformation & Talent
+358 40 5374 731
kirsi.kemi@deloitte.fi

Deloitte on yksi maailman johtavista asiantuntijayrityksistä ja tavoitteenamme on vaikuttaa asiakkaisiimme, toisiimme ja yhteiskuntaamme merkityksellisellä tavalla päivittäisen työmme kautta. Palvelemme asiakkaitamme yli 150 maassa tilintarkastuksella, vero- ja lakipalveluilla, liikkeenjohdon konsultoinnilla, riskienhallinnalla ja yritysjärjestelypalveluilla. Suomen 500 deloittelaista tuovat asiakkaillemme globaalia osaamista yli 260 000 kollegan kanssa. www.deloitte.fi

Avainsanat:

Liitteet & linkit

Lainaukset

Yhdessä toimiva johtoryhmä on välttämättömyys, mikäli yritys haluaa kasvaa ja menestyä toimintaympäristön muuttuessa.
Tomi Pitkänen, Deloitte
Johtajien on tärkeä päästä pois siiloistaan sekä ymmärtää ja kuunnella liiketoimintaa myös oman funktion ulkopuolelta. Tätä tukemaan suosittelen laaja-alaisempaa urakiertoa ennen johtajaroolia.
Tomi Pitkänen, Deloitte