Naisten osuus julkisella sektorilla kasvussa, mutta johtotehtävissä naiset ovat edelleen aliedustettuja

Ernst & Youngin selvityksen mukaan tasa-arvo on parantunut julkisella sektorilla, mutta johtotehtävissä toimivia naisia on edelleen vähän. Vaikka G20-maissa 48 prosenttia julkisen sektorin henkilöstöstä on naisia, naisjohtajien osuus on alle 20 prosenttia. 

Ernst & Youngin selvityksen mukaan G20-ryhmässä on ainoastaan neljä maata, joissa yli kolmannes julkisen sektorin johtajista on naisia. Selvityksessä ykkössijan saanut Kanada ylsi 45 prosentin naisedustukseen julkisen sektorin johtotehtävissä, kun muut kärkinelikon maat Australia, Iso-Britannia ja Etelä-Afrikka jäivät kaikki alle 40 prosentin.

Naisten osuus johtotehtävissä vaihtelee suuresti maittain sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa. Esimerkiksi Saksassa hieman yli puolet julkisen sektorin työntekijöistä on naisia, mutta he edustavat vain 15 prosenttia johtotehtävistä. Venäjällä naisten osuus julkisen työntekijöistä on G20-maiden suurin, 71 prosenttia, mutta vain 13 prosenttia johtajista on naisia. Brasilian tilanne on hieman tasaisempi, sillä hieman alle puolet julkisen sektorin työntekijöistä on naisia, ja johtotehtävistä he edustavat noin kolmannesta.

- Tasa-arvon edistäminen lisää monimuotoisuutta työelämässä, eikä sitä kannata nähdä pelkästään periaatteellisena tavoitteena vaan myös konkreettisten vaikutusten kautta. Monimuotoisuus parantaa työpaikoilla esimerkiksi tiimien ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Yhteiskunnan tasolla se on edellytys tehokkaalle hallinnolle ja kilpailukykyiselle taloudelle, liikkeenjohdon konsultointipalveluita johtava Jaakko Hirvola Suomen Ernst & Youngilta toteaa.

Suomi pärjää vertailussa hieman parhaitakin G20-maita paremmin, sillä täällä naisjohtajien osuus valtiosektorilla on 46 prosenttia ja kuntasektorilla 56 prosenttia. Toisaalta määrä ei vastaa naisten osuutta koko julkisen sektorin työntekijöistä, joka on 72 prosenttia. Julkinen sektori on Suomessa silti pörssiyhtiöitä tasa-arvoisempi, sillä pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä vain 19 prosenttia on naisia. Valtionyhtiöissä hallitusjäsenistä 38 prosenttia on naisia.

Naisten asema määrittelee seuraavat menestyjävaltiot

- Seuraavan kymmenen vuoden aikana naisten vaikutus maailmantalouteen kasvaa merkittävästi. Etenkin kehittyvillä markkinoilla moni saa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden osallistua talouden toimintaan tuottajana, yrittäjänä, työntekijänä ja kuluttajana. Ne valtiot, jotka pystyvät parhaiten edistämään heidän asemaansa työelämässä ja yhteiskunnassa, ovat etulyöntiasemassa muihin nähden, Hirvola toteaa.

Monet maat ovat pyrkineet aktiivisesti edistämään monimuotoisuutta muun muassa lainsäädännön ja julkishallinnon esimerkin avulla. Heikko taloustilanne on silti uhka naisten asemalle myös kehittyneissä talouksissa, sillä esimerkiksi Euroopassa kululeikkaukset kohdistuvat usein juuri naisvaltaisille sektoreille kuten opetus-, terveys- ja sosiaalialoille. Iso-Britanniassa julkiselta sektorilta on katoamassa yli 700 000 työpaikkaa vuoteen 2017 mennessä, ja niistä naisten osuus on kaksi kertaa miehiä suurempi.

Tutkimus

Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders. Opening doors for women working in government. Ernst & Young 2013. Tutkimus on ladattavissa linkistä:

Ernst Young Worldwide Index of Women

Lisätietoja

Jaakko Hirvola, partner, liikkeenjohdon konsultointipalvelut, Ernst & Young, 0400 633 751, jaakko.hirvola@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden, liikkeenjohdon konsultoinnin ja liikejuridiikan asiantuntija. Yhteiset arvot ja vahva sitoutuminen laatuun muodostavat perustan 167 000 ammattilaisemme kansainväliselle yhteistyölle. Vaikutamme henkilöstömme ja asiakkaidemme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan kasvuun ja kehitykseen tunnistamalla mahdollisuudet ja tukemalla tavoitteiden toteuttamisessa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi.

Avainsanat: