Lapua–Pännäinen-rataosuudella junat kulkevat pian nopeammin

Heinäkuun aikana junien kulkunopeutta nostetaan Lapuan ja Pännäisten välillä. Liikkuminen junaradan lähellä on erittäin vaarallista, koska nopea juna liikkuu äänettömästi eikä se pysty jarruttamaan. Lapuan ja Pännäisten välisen rataosuuden suurin nopeus nostetaan nykyisestä 140 kilometristä tunnissa 200 kilometriin tunnissa heinäkuun aikana.

Äänettömästi liikkuvaa junaa on vaikea huomata. Rata-alueella liikkuminen on vaarallista ja lain mukaan kiellettyä ilman lupaa.

Ennen nopeudennostoa rataosuudelta poistettiin tasoristeykset. Niiden tilalle rakennettiin korvaavia tieyhteyksiä sekä yli- ja alikulkusiltoja. Radan saa ylittää ainoastaan virallisesta radan ylityskohdasta. Ratapiha-alueella, ratalinjalla tai rautatiesillalla ei saa oleskella. Rautatielainsäädännön rikkomisesta voidaan rangaista sakolla rautatielain 68 §:n mukaan.

Nopeudennosto liittyy Seinäjoki–Oulu-ratahankkeeseen. Hankkeen avulla lyhennetään henkilöliikenteen matka-aikoja, kun junien suurinta sallittua kulkunopeutta voidaan nostaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tommi Rosenvall, Liikennevirasto, p. 020 637 3830

www.liikennevirasto.fi/skol.

Snart går tågen snabbare på banavsnittet Lappo–Bennäs

Under juli månad kommer tågens hastighet mellan Lappo och Bennäs att ökas. Det är ytterst farligt att röra sig i närheten av järnvägen eftersom tåget rör sig ljudlöst och inte kan bromsa. På banavsnittet mellan Lappo och Bennäs kommer den högsta hastigheten i juli att ökas från nuvarande 140 km/h till 200 km/h.

Se upp för det ljudlösa tåget! Det är farligt och enligt lagen förbjudet att utan tillstånd röra sig på järnvägsområdet.

Innan man ökat tågens hastighet har man avlägsnat plankorsningarna på banavsnittet. Där har man i stället byggt ersättande vägarrangemang samt över- och underfartsbroar. Man får gå över banan endast på ett officiellt övergångsställe. Det är förbjudet att vistas på bangårdsområdet, järnvägen eller järnvägsbron. För överträdelser av järnvägsbestämmelserna bestraffas med böter enligt järnvägslagens 68 §.

Ökningen av hastigheten hänför sig till järnvägsprojektet Seinäjoki–Uleåborg, med hjälp av vilket resetiderna inom persontrafiken förkortas då den högsta hastigheten kan ökas.

Ytterligare upplysningar:

Projektchef Tommi Rosenvall, Trafikverket, tfn 020 637 3830

www.liikennevirasto.fi/skol.

 

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennvirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.