• news.cision.com/
  • SSAB/
  • SSAB představuje materiál Docol HE – za tepla válcovanou ocel AHSS s vylepšenou tažností hran

SSAB představuje materiál Docol HE – za tepla válcovanou ocel AHSS s vylepšenou tažností hran

Report this content

Společnost SSAB představuje materiál Docol HE, novou řadu za tepla válcované moderní vysokopevnostní ocel (AHSS) s vylepšenou tažností hran pro výrobce v oblasti automobilového průmyslu, kteří řeší technické výzvy výroby.

Ocel Docol HE vyvinutá pro nejnáročnější aplikace a výrobní podmínky v automobilovém průmyslu poskytuje vylepšené vlastnosti těm, kteří se potýkají návrhářskými a výrobními výzvami při použití konvenčního materiálu HSLA. 

Přínosy oceli Docol HE zahrnují zlepšenou tažnost hran s výrazně zvýšenou lokální tvářitelností, kvalitou střižné hrany a koeficienty lemování otvorů. To může mít za následek méně odpadu, vyšší efektivitu nákladů a schopnost vyvíjet nové a inovativní komponenty, které plně využívají vlastností této oceli.

Naše nová řada oceli Docol HE je na trhu jedinečná a je součástí strategie společnosti SSAB, jejíž cílem je nejen vytvářet pevnější oceli, ale také zlepšovat vlastnosti našich stávajících a hojně používaných AHSS ocelí. „Díky jemnější mikrostruktuře a zdokonalené tažnosti hran umožňuje ocel Docol HE vytvářet komponenty se stříhanými hranami, aniž by vznikaly mikrotrhliny, otřepy nebo jiné nedostatky zvyšující nákladovost výroby,“ vysvětluje Daniel Sund, produktový manažer segmentu Hot Rolled, SSAB. 

Ocel Docol HE se v současnosti dodává s mezí kluzu ve výši 355 MPa, 420 MPa, 460 MPa a 500 MPa. Tyto jakosti jsou k dispozici v tloušťkách od 2 do 6 mm a dodávají se ve formě svitku nebo tabule. Další krok při vývoji tohoto typu oceli se soustředí na větší rozměry a vyšší pevnosti.  

Ocel Docol HE je vhodná pro výrobu široké nabídky automobilových dílů, například komponenty pro podvozky, konzole, sedadla, lze ji však použít také pro hnací jednotky, svorky, spojky a jakékoliv součásti lisované na tažné hraně. Ocel Docol HE lze dokonale přesně vysekávat, což otevírá nové oblasti použití.

Ocel Docol HE splňuje a překračuje požadavky normy EN10149.2. Tuto ocel lze dodávat se dvěma certifikáty s cílem řešit aktuální výrobní problémy nebo umožnit nové složitější kontrukce bez nutnosti změn stávajících norem.

Oceli Docol HE jsou výsledkem inovativních výrobních postupů, které jsou možné díky moderní výrobní lince společnosti SSAB, která umožňuje dosažení požadovaných vlastností. Chemické složení s nízkým obsahem legujících prvků vede ke zlepšení svařování obvyklými způsoby a také k vynikající celkové tvářitelnosti.

Další informace získáte na adrese:

Tomáš Kazár, Sales Manager  

Tomas.Kazar@ssab.com 

Marita Hane, Docol Marketing(English only) 

Marita.hane@ssab.com 

Společnost SSAB je ocelářskou společností se sídlem v severní Evropě a Spojených státech amerických. Společnost SSAB nabízí produkty a služby s přidanou hodnotou, vyvinuté v úzké spolupráci se svými zákazníky, s cílem vytvořit silnější, lehčí a udržitelnější svět. Společnost SSAB má zaměstnance ve více než 50 zemích světa. Společnost SSAB vlastní výrobní závody ve Švédsku, Finsku a USA. Společnost SSAB je kotována na burze NASDAQ OMX Nordic Exchange ve Stockholmu a má sekundární kotaci na NASDAQ OMX v Helsinkách. www.ssab.com.

Tags:

Subscribe

Media

Media

Documents & Links