Stena Line paātrina pāreju uz kuģošanu bez fosilās enerģijas, lai līdz 2030. gadam samazinātu emisijas par 30%

Report this content

2020. gadā prāmju uzņēmums Stena Line turpināja samazināt kopējās CO2 emisijas un ir par desmit gadiem apsteidzis IMO starptautiskos kuģošanas emisiju samazināšanas mērķus. Neraugoties uz to, Zviedrijas kuģniecības uzņēmums tagad paātrina pāreju uz kuģošanu bez fosilās enerģijas un iepazīstina ar plānu līdz 2030. gadam samazināt kopējās CO2 emisijas par 30%.

Neraugoties uz iepriekšējā gada izaicinājumiem, arī 2020. gadā Stena Line turpināja samazināt kopējās oglekļa dioksīda emisijas. Emisijas tika samazinātas par 2.3% uz  vienu jūras jūdzi un tas liecina, ka kuģi 2020. gadā ir kļuvuši vēl energoefektīvāki.

“Mēs cītīgi strādājam, lai samazinātu degvielas patēriņu un emisijas, vienlaikus izpētot nākotnes degvielas iespējas un tehnoloģijas. Galvenais virzītājspēks emisiju samazināšanai 2020. gadā ir trīs jaunu un līdz 30% energoefektīvāku kuģu ieviešana kuģošanai Īrijas jūrā. Esam ieviesuši arī atjaunojamo elektroenerģijas avotu izmantošanu krastā, kamēr kuģi piestāj Ķīles ostā, un vēl pieci flotes kuģi ir aprīkoti ar mākslīgā intelekta (AI) asistentu Stena Fuel Pilot, lai atbalstītu mūsu kapteiņus kuģu pārvaldībā ar maksimālu energoefektivitāti,“ stāsta Stena Line grupas vadītājs ilgtspējības jomā Ēriks Lēvenhaupts (Erik Lewenhaupt).

Jau desmit gadus Stena Line pārsniedz starptautiskos IMO kuģu emisijas samazināšanas mērķus*. Tāpat arī Zviedrijas kuģniecības uzņēmums ir izvēlējies paātrināt pāreju uz kuģošanu, neizmantojot fosilo enerģiju, un plāno līdz 2030. gadam samazināt kopējās CO2 emisijas par 30%, kas tiks panākts Gēteborgas-Frederikshavnas maršrutā norīkojot kuģi Stena Elektra, kas neizmanto fosilo enerģiju. Līdz 2050. gadam kuģniecības uzņēmums pilnībā atteiksies no fosilās enerģijas izmantošanas.

“Mūsu mērķis ir attīstības virzība uz kuģošanu, neizmantojot fosilo enerģiju, un ilgtspējīga jūras transporta nodrošināšana. Lai to izdarītu, mēs vairs nedrīkstam būt atkarīgi no fosilajām enerģijām un mums ir jāsāk emisiju samazināšana kopumā, ne tikai uzlabojot efektivitāti katrai kuģošanas un pārvadājumu vienībai. Tāpēc tagad Stena Line ir izvēlējies izvirzīt ambiciozu mērķi — līdz 2030. gadam samazināt kopējās oglekļa dioksīda emisijas par 30%, līdz visbeidzot tās sasniegs nulles pozīciju”, stāsta Stena Line izpilddirektors Niklass Mortensons (Niclas Mårtensson).

Stena Line oglekļa ceļvedis

Stena Line ir noteicis četras galvenās jomas, lai līdz 2030. gadam par 30% samazinātu oglekļa dioksīda emisijas, sasniedzot savu ambiciozo mērķi — līdz 2050. gadam pilnībā pārtraukt fosilās enerģijas izmantošanu.

Kuģniecības elektrifikācija

  • Šobrīd Stena Line ir kuģniecības elektrifikācijas līderis; kopš 2018. gada akumulatoru hibrīds Stena Jutlandica darbojas maršrutā starp Gēteborgu un Fredrikshavnu. 2030. gadā prāmis Stena Elektra, kas neizmanto fosilo enerģiju, — šķērsos visu 50 jūdzes garo maršrutu tikai ar akumulatora enerģiju.
  • Ostu un termināļu elektrifikācija turpinājās arī 2020. gadā, un pašlaik Stena Line izmanto 99,8% atjaunojamās enerģijas. 25% no Stena Line ostu termināliem, kuģi ierodoties pieslēdzas videi draudzīgai elektrībai,  kas 2020. gadā samazināja Stena Line oglekļa dioksīda emisijas par vairāk kā 13 000 tonnām — apjomu, kas ir vienāds ar 7200 vieglo automašīnu emisijām gadā.

Alternatīvo degvielu izpēte

  • 2015. gadā Stena Line ieviesa pirmo prāmi pasaulē, kas var kursēt gan ar dīzeļdegvielu, gan metanolu. Unikālā projektā uz kuģa Stena Germanica, kas kursē maršrutā Gēteborga-Ķīle, izveidoja iespēju kā kuģa degvielu izmantot metanolu.
  • Metanolu var ražot no dabasgāzes, oglēm, biomasas vai CO2. Metanola lietošana gandrīz pilnībā novērš sēra un daļiņu emisijas un par 60% samazina slāpekļa emisijas salīdzinājumā ar tradicionālo kuģu degvielu.
  • Stena Line pēta vairākas alternatīvas degvielas, piemēram, ūdeņradi, un kurināmā elementus, bet 2021. gadā tiek plānots tests ar metanolu, kas ir iegūts no tērauda ražošanas atlikumu gāzēm.

Flotes modernizēšana

  • 2020. gadā Īrijas jūrā ir sākuši kursēt trīs jauni nākamās paaudzes E-Flexer prāmji. Kuģi ir līdz 30% energoefektīvāki nekā iepriekšējie, un tie ir “gatavi gāzei”, proti, sagatavoti pārveidei, lai darbotos ar gāzi vai metanolu. 2022. gadā Stena Line tiks piegādāti vēl divi pagarināti E-Flexer kuģi.
  • Pēdējo desmit gadu laikā Stena Line ir modernizējis floti, veicot vairāk nekā 360 efektivitātes uzlabošanas pasākumus. Tie iekļauj, piemēram, spuldžu, dzenskrūvju un stūres nomaiņu, IoT izmantošanu, piemēram, ar frekvenci vadītu ventilāciju kuģī, un jaunus ekoloģiskus Selektope pretapaugšanas pārklājumus korpusam.

Mākslīgais intelekts kuģī

  • Stena Line pieredzējušie kapteiņi ir saņēmuši jaunu palīgu darbam uz kuģa — MI asistentu Stena Fuel Pilot, kas viņus atbalsta maksimāli efektīvā kuģa pārvaldībā. 2020. gadā Stena Fuel Pilot tika uzstādīts piecos prāmjos maršrutā starp Zviedriju un Vāciju, kā arī Zviedriju un Dāniju. Tiek plānots to ieviest visā flotē divu gadu laikā.
  • Stena Fuel Pilot ir potenciāls samazināt degvielas patēriņu līdz 5% vienam kuģim uz vienu braucienu un kuģošanā kopumā, tomēr tiek pētīts turpmāks mākslīgā intelekta (AI) atbalsta potenciāls degvielas patēriņa samazināšanai.

FAKTS: Stena Lines ilgtspējības stratēģija
Stena Line apņemšanās ilgtspējības jomā ir balstīta uz pieciem ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas ir tieši saistīti ar uzņēmumu, proti, dzimumu līdztiesību, pieejamu un tīru enerģiju, atbildīgu patēriņu un ražošanu, veselību un labklājību, kā arī dzīvību ūdenī. Mūsu ambiciozie mērķi ir noteikti katrai no šīm jomām.

Par Stena Line ilgtspējības ceļu un rezultātiem 2020. gadā vairāk lasiet šeit: www.stenaline.com/sustainability

* Stena Line par desmit gadiem ir apsteidzis Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) energoefektīvo pārvadājumu mērķus, proti, CO2 emisiju relatīvo samazinājumu uz vienu pārvadāto kravas vienību no 2008. līdz 2030. gadam par 40%. Lasiet vairāk šeit: www.imo.org

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums:

Stena Line Group – Preses birojs

+46 (0)31 85 85 32, press@stenaline.com

Stena Line ir viens no Eiropā vadošajiem prāmju uzņēmumiem, kas Ziemeļeiropas 17 maršrutos izmanto 37 prāmjus. Stena Line ir nozīmīga loma Eiropas loģistikas tīklā, un tas izstrādā jaunus kombinēto pārvadājumu kravas risinājumus, apvienojot pārvadājumus pa dzelzceļu, sauszemes ceļiem un jūru. Stena Line ieņem lielu lomu arī Eiropas tūrismā, pārvadājot nozīmīgu pasažieru skaitu. Šis ģimenes uzņēmums dibināts 1962. gadā, un tā galvenais birojs atrodas Gēteborgā. Stena Line ietilpst Stena AB Group, kas nodarbina apmēram 16 000 darbinieku, ar apmēram 37 miljardu Zviedrijas kronu apgrozījumu gadā.

Media

Media

Documents & Links