Bravida leverer elektro, rør og klima for nytt byggetrinn i Ulvenparken, Ulven Vest

Report this content

Bravida og Team Veidekke DA signerte mandag 10. august 2020 kontrakten med Ulven Bolig AS (OBOS) for nytt byggetrinn i boligutbyggelsen. Trinnet består av 182 nye leiligheter samt uteområde og garasjer. Bravidas kontraktssum er på 51 MNOK eks. mva. 

Bravida Norge, Veidekke Bygg Oslo, LPO Arkitekter, Erichsen & Horgen, Dr. techn. Olav Olsen og Landskaperiet har gått sammen og dannet et eget entreprenørselskap, Team Veidekke DA. Bravida eier 15 % av selskapet. 
 
– Innenfor boligbyggesegmentet er det viktig å finne riktig team som er interessert i å drive med boligbygging. Dette samarbeidet medfører økt eierskap og tettere bånd mellom alle aktører, noe som er særs gunstig når det kommer til valg av løsninger og lojalitet mot blant annet samarbeid, fremdrift og ryddighet på bygget, forteller Børge N. Johansen, regiondirektør for Region Oslo Prosjekt i Bravida Norge.

Det nye byggetrinnet, byggetrinn 4, er det andre feltet som bygges ut av Team Veidekke og er en videreføring av pågående boligprosjekt på Ulven, byggetrinn 2, som består av 342 leiligheter. I tillegg til de 182 nye leilighetene skal det også bygges garasjeanlegg under bakken samt uteområde, med kort avstand til kjøpesenter og offentlig kommunikasjon. 
 
– I Team Veidekke begynner vi virkelig å se oppsidene i vår måte å tenke og organisere oss på. Vi jobber samlokalisert på Ulven tre dager i uken og dette gjør eierskapsfølelsen og kontinuiteten veldig god, og sammen finner vi de beste, mest kostnadseffektive og rasjonelle løsningene. Vi gleder oss nå til å komme i gang med byggingen av enda et felt her på Ulven, sa prosjektleder og daglig leder Espen Stordal i Team Veidekke til Byggeindustrien tidligere i sommer. 


Fra venstre Mathias S Erstad avdsjef Oslo Klima Prosjekt Lars Petter Nilsen avdsjef Oslo Rr Prosjekt Espen Stordal daglig leder Team Veidekke DA Brge N Johansen regdirektr Region Oslo Prosjekt Erik Dobloug avdsjef Oslo Elektro Prosjekt og Olav Struksnes Erichsen  Horgen
Fra venstre: Mathias S. Erstad (avd.sjef Oslo Klima Prosjekt), Lars Petter Nilsen (avd.sjef Oslo Rør Prosjekt), Espen Stordal (daglig leder Team Veidekke DA), Børge N. Johansen (reg.direktør Region Oslo Prosjekt), Erik Dobloug (avd.sjef Oslo Elektro Prosjekt) og Olav Struksnes (Erichsen & Horgen). 

– Erfaringsoverføring er viktig, både de gode og positive tingene fra byggetrinn 2, men også det negative slik at vi får forbedret oss i det neste byggetrinnet. Tidligere har Oslo-regionen hatt mest fokus på næringsbygg, men etter å ha gått inn i denne typen virksomhet har vi tenkt litt på å ta konseptet videre til flere kommende prosjekter. I tillegg er vi veldig fornøyde med Espen i ledelsen, som styrer skuta på en profesjonell og riktig måte, avslutter Johansen. 

Børge N. Johansen
Regiondirektør Region Oslo Prosjekt
Bravida Norge
Mobil:      +47 915 33 208
E-post:    borge.johansen@bravida.no 

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 700 medarbeidere totalt og omsatte for 20,4 milliarder svenske kroner i 2019.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,54 milliarder norske kroner i 2019. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Samarbeidet medfører økt eierskap og tettere bånd, noe som er særs gunstig når det kommer til valg av løsninger og lojalitet mot blant annet samarbeid, fremdrift og ryddighet på bygget.
Børge N. Johansen, regiondirektør for Region Oslo Prosjekt, Bravida Norge