Bravida med rekordstort antall lærlinger i 2019

Report this content

Med over 400 lærlinger totalt, hvor over 170 er nye i år, tar Bravida sitt samfunnsansvar ved å være en av Norges største lærlingebedrifter!

Bravida omsatte for 4,4 milliarder kroner i 2018, og har 10 % vekst i omsetningen første halvår 2019. Vi trenger flere dyktige medarbeidere for å nå våre mål, og inntak av lærlinger er derfor en svært viktig kilde for rekruttering til bedriften.

– Sammen bygger vi en bedrift for fremtiden, forteller Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. – Og lærlinger er en viktig del av den fremtiden, vi har lærlinger innen alle våre fag, elektro, rør, ventilasjon, sikkerhet samt lås og beslag, fortsetter han.  

Tidligere denne uken startet 45 nye lærlinger i Trondheim. Der blir de en del av totalt 116 lærlinger. Første dag ble de møtt av Tore og regiondirektør for Region Midt i Bravida, Petter Storhaug, som sammen med fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, ønsket de nye ansiktene velkommen.

– Vi har et ansvar for at de som velger yrkesfag får lærlingplass, derfor tar vi inn så mye som 170 lærlinger. Hvis det blir for vanskelig å få lærlingplass, skapes det et inntrykk av at man tar en risiko ved å velge yrkesfag. Slik kan det ikke være. Vi trenger fagarbeidere i Norge i dag og i fremtiden. Da må både vi som lærebedrifter ta ansvar, men også oppdragsgiverne, som bør forlange lærlinger på alle oppdrag, ikke bare at leverandørene har en lærlingeordning. Oslomodellen er et steg i riktig retning, der det settes et minimumskrav på 10 % lærlinger på kontrakter, sier Tore.  

Kampen om de beste medarbeiderne er knallhard og tilgangen på erfarne fagarbeidere er knapp. For Bravida Norge, som ønsker å løse sine oppdrag primært med egne ansatte, er lærlinger en viktig ressurs. Ved å ansette lærlinger får de opplæring i våre arbeidsmetoder og blir inkludert i vår arbeidskultur, og Bravida som bedrift får tilgang på den riktige kompetansen. Målet er at alle skal få fast ansettelse i selskapet etter bestått fagprøve.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 000 medarbeidere totalt og omsatte for 19,3 milliarder svenske kroner i 2018.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,47 milliarder norske kroner i 2018. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Sammen bygger vi en bedrift for fremtiden
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge