Bravida satser på lærlinger også i 2020

Report this content

Til tross for situasjonen vi befinner oss i har ikke Bravida tenkt til å kutte ned på inntak av lærlinger. Planen for 2020 er å ta inn over 170 nye lærlinger. 

Covid-19 har gjort markedsprognosene for 2020 svært usikre, men Bravida velger likevel å satse på lærlinger. Inntaket blir fortsatt holdt på samme nivå som i 2019, hvor vi også tok inn over 170 lærlinger. 

- For oss er det viktig å satse på lærlinger, selv i tiden vi er inne i. Over tid vil markedet stabilisere seg igjen, og det er kjempefarlig om vi ikke tar inn lærlinger nå. Dyktige håndverkere vil det alltid være behov for, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke til VVS-Forum.

 
Rekruttering av fagarbeidere gjennom lærlingordningen og intern skolering er en viktig del av Bravidas strategi. Dette gjør Bravida til en av Norges største lærlingebedrifter, med mulighet til å gå i lære i alle våre fagområder i store deler av landet. 

Bakke mener at det også ligger et samfunnsansvar i å fokusere på lærlinger. – Det handler ikke bare om å sørge for at de lærlingene som nå er blitt permittert får tatt fagprøve. Minst like viktig er de som skal inn i opplæringsløpet til høsten. Jeg mener derfor at de tiltakspakkene som lanseres framover må gå på å stimulere til aktivitet, slik at bedrifter får nok å gjøre og kan ta inn lærlinger. Det må være mye bedre samfunnsøkonomi i det enn å betale for at potensielle lærlinger skal gå hjemme. 

Bravida oppfordrer alle andre bedrifter i BA-næringen til å ta inn lærlinger slik at vi gir de unge muligheten til en fremtid i en viktig næring! 

Dersom du ønsker informasjon om våre lærlingtilbud eller sende en åpen søknad, kan du ta kontakt med din nærmeste Bravida-avdeling her.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 700 medarbeidere totalt og omsatte for 20,4 milliarder svenske kroner i 2019.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,54 milliarder norske kroner i 2019. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Det vil alltid være behov for dyktige håndverkere. Derfor er det viktig for oss å satse på lærlinger, selv i tiden vi er inne i.
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge