• news.cision.com/
  • Bravida Norge/
  • Denne uka gjennomfører Bravida sin fjerde HMS-uke – som i år foregår digitalt, og temaet er risikoobservasjoner

Denne uka gjennomfører Bravida sin fjerde HMS-uke – som i år foregår digitalt, og temaet er risikoobservasjoner

Report this content

Bravidas medarbeidere jobber i en risikofylt bransje. Ingen ønsker å bli skadet, men det forekommer likevel. Det er noe vi ønsker å endre på. I år fokuserer vi derfor på risikoobservasjoner; hva det er, hvorfor det er viktig og hvordan vi kan rapportere en risikoobservasjon. 

I Bravida jobber vi aktivt og systematisk for å redusere risikoer, ulykker og nestenulykker. Dette gjør vi gjennom å fokusere på å rapportere alle risikoobservasjoner. Vi bygger videre på fjorårets tema, risikovurderinger, hvor vi lærte hvordan vi kan stoppe opp og vurdere eventuelle risikoer før vi utfører en usikker arbeidsoppgave og si stopp dersom vi ser en kollega i risiko eller en hendelse som kan føre til en skade. 
 
– Vi gjennomfører HMS-uka for fjerde gang for å styrke kulturen vår innen sikkerhetsarbeid. I år hindrer koronapandemien og smittevernstiltak oss i å gjøre de vanlige fysiske aktivitetene vi pleier å ha under uka. Men uka er fortsatt like viktig, og denne gangen er hovedfokuset risikoobservasjoner. Vi skal si ifra når vi ser noe som kan bli en farlig situasjon og vi kan alltid bli bedre. Dette gjør vi for å sikre at ingen skades på jobb, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. 
– I løpet av uka får alle medarbeidere en grundig innføring i hva en risikoobservasjon er og hvordan og hvorfor det skal rapporteres. Vi har spesielt fokus på HMS-relaterte aktiviteter, som opplæringer og kurs, teambuilding og øvelser som til sammen skal høyne sikkerhetskulturen i Bravida enda mer, forklarer HMS fagansvarlig i Bravida Norge, Robert Krahl. 

Koronasituasjonen har gjort at selve gjennomføringen av uka har blitt så godt som heldigital. Det blir hverken gjort arbeidsplassbesøk eller holdt fysiske møter og kurs. I stedet er det laget e-læringskurs som kan gjennomføres individuelt eller i små grupper, og planleggingen har i hovedsak gått via Teams. Kommunikasjonen med medarbeidere foregår gjennom Bravidas interne app, intranett og SMS. 

– Bravida Norge har hatt en jevn og god nedgang i skadestatistikken de siste årene og vi tror at dette også skyldes vårt systematiske arbeid med HMS. Vi setter av en hel uke hvert år der vi forsøker å legge et grunnlag for sikkerhetsarbeidet resten av året. Alle medarbeidere har ekstra stort fokus på HMS denne uka, og det skal inspirere og motivere til en god HMS-kultur resten av året, forteller Robert. 

Hver dag i HMS-uka har sitt eget fokusområde. Midtveis i uka er temaet psykososialt arbeidsmiljø, som ofte blir glemt når det er snakk om risiko på en arbeidsplass. Det er like viktig med fokus på psykososiale forhold som fysiske. Eksempler på dette kan være stress, arbeidstid og -mengde, trakassering og mobbing. Denne dagen blir viktigheten av psykososiale faktorer og hvordan man kan rapportere slike risikoer gjennomgått.

 – Sammen skaper vi en trygg og sikker arbeidsplass og vi gjør dette for hver enkelt medarbeider. De skal komme sikkert hjem fra jobb hver eneste dag, og det er derfor vi kontinuerlig jobber med sikkerhetskultur, sier Tore. 

Vi jobber kontinuerlig med sikkerhetskultur for at alle hos oss skal komme sikkert hjem fra jobb hver eneste dag. Ingen deadline er viktigere enn sikkerheten til våre medarbeidere. 

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 700 medarbeidere totalt og omsatte for 20,4 milliarder svenske kroner i 2019.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,54 milliarder norske kroner i 2019. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Ekstra fokus på HMS denne uka skal skal inspirere og motivere til en god HMS-kultur resten av året.
Robert Krahl, HMS fagansvarlig, Bravida Norge
Hver enkelt medarbeider skal komme sikkert hjem fra jobb hver eneste dag, og det er derfor vi kontinuerlig jobber med sikkerhetskultur.
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge