Nyansatt regiondirektør for Region Innlandet i Bravida Norge

Report this content

Thomas Kristoffersen kommer fra stillingen som avdelingsleder for Bravidas avdeling Oslo Rør Prosjekt, og tiltrer i stillingen som ny direktør for Region Innlandet 20. januar 2020.

Prosessen med å tilsette ny regiondirektør for Region Innlandet har pågått over noe tid med mange gode eksterne og interne kandidater. Bravida har etter oppkjøpet av Moelven Elektro i 2016 fått stor aktivitet i region innlandet, og har ambisjoner om ytterligere vekst. Regionen omsetter for omtrent 400 MNOK og har virksomhet både innen elektro og rør.

Thomas Kristoffersen kommer senest fra stillingen som avdelingsleder for avdeling Oslo Rør Prosjekt, del av Bravidas Region Oslo Prosjekt, en avdeling som har hatt en positiv utvikling de siste årene.

Thomas er 39 år gammel og bor i Våler. Thomas er utdannet rørlegger og har lang erfaring fra forskjellige posisjoner, både som prosjektleder, avdelingsleder og prosjekteier. Thomas ble ansatt i Bravida første gang i 2016, den gang som avdelingsleder for Bravida i Moss.

Ny regiondirektr for Region Innlandet Thomas Kristoffersen til venstre sammen med administrerende direktr i Bravida Norge Tore Bakke

– Jeg ønsker å være en synlig og engasjert leder, og tror energi og engasjement er smittsomt. Jeg har stor tro på mulighetene for videre utvikling av Region Innlandet. Jeg ser på dette som en utrolig spennende og viktig oppgave, og gleder meg til min første arbeidsdag som leder for regionen, forteller Thomas.

– For meg er det en stor anerkjennelse at vi gjennom en grundig rekrutteringsprosess finner den beste kandidaten internt. Thomas har gode lederegenskaper, stor gjennomføringskraft og er flink til å skape relasjoner både internt og eksternt, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Prosessen med å finne Thomas sin erstatter som leder for Oslo Rør Prosjekt påstartes umiddelbart.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 000 medarbeidere totalt og omsatte for 19,3 milliarder svenske kroner i 2018.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,47 milliarder norske kroner i 2018. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Thomas har gode lederegenskaper, stor gjennomføringskraft og er flink til å skape relasjoner både internt og eksternt
Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge
Jeg ønsker å være en synlig og engasjert leder, og har stor tro på mulighetene for videre utvikling av Region Innlandet
Thomas Kristoffersen, ny regiondirektør for Region Innlandet i Bravida Norge