Oras inn i Bravida

Report this content

25. mars fusjoneres VVS-virksomheten Oras inn i Bravida og bytter navn.

De 650 medarbeiderne i Oras blir nå en del av Bravida med totalt over 3000 medarbeidere, fordelt på mer enn 60 avdelinger i hele Norge. Sammen med Oras blir Bravida et av landets største selskap innenfor tekniske installasjoner. Bravida var fra før landets største innen elektroinstallasjon, og nå er de også størst innen rørinstallasjon og betydelige på ventilasjon.

Oras har sine røtter tilbake til 1904. Da ble Heidenreich & Co grunnlagt i Christiania. Selskapet har hatt navnet Oras siden 1987.

– Både Bravida og Oras er sterke merkevarer. Vi tar med oss det beste av Oras inn i Bravida. Blant annet har vi et svært godt samarbeid mellom ventilasjon og rørvirksomhetene på vår servicedel. Vi er glade for å bli en del av Bravida. Det gir oss flere ben å stå på og flere dyktige kollegaer å støtte oss til. Vi er derfor trygge på at kundene ikke har noe imot navneendringen, sier Morten Kirkeby, avdelingssjef for Oras klima i Sandvika.

Med 3000 erfarne og dyktige medarbeidere som elektrikere, rørleggere, teknikere og montører har Bravida nå tilgang til betydelig kompetanse på alle tekniske installasjoner. For installasjonsoppdragene blir mer og mer avanserte, både fordi det stilles stadig høyere og strengere krav til installasjoner og fordi kompleksiteten øker. Det skyldes både kundenes behov og miljøkrav til både nye bygg og bygg som renoveres.

– Vi ser en økende grad av våre avtaler og oppdrag er tverrfaglig installasjonsoppdrag, der både rørleggere, elektrikere og installatører av ventilasjonssystemer arbeider sammen hos våre kunder. Vi har allerede vunnet vårt første samarbeidsprosjekt. Det er et installasjonsoppdrag hvor vi sammen skal levere både elektro-, rør-, ventilasjonsarbeid, samt automatikk, sier Nils Tore Ekra, avdelingssjef for rør i Bravida Kristiansand.

Det er et stort prosjekt å omprofilere Oras til Bravida, men dette arbeidet er i rute. Snart er det kun Bravida-biler å se i bybildet og de tidligere Oras-medarbeiderne har fått nye arbeidsklær.

Bravida har de siste årene vokst betydelig i Norge og er nå den ledende aktøren.

– Dette er en meget fragmentert bransje, med en rekke mindre aktører. Jeg er overbevist om at det vil skje betydelige strukturelle endringer her de neste årene. Det skyldes blant annet at prosjekt- og servicearbeid har blitt mer spesialisert, noe som krever kompetanseheving og økt standardisering i hele organisasjonen, og gjør at kapasiteten og ressursene må benyttes på en bedre måte. Som den ledende aktøren har vi stordriftsfordeler på disse områdene. Det får våre kunder i hele Norge glede av, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge AS.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 000 medarbeidere totalt og omsatte for 19,3 milliarder svenske kroner i 2018.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,47 milliarder norske kroner i 2018. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Dette er en meget fragmentert bransje, med en rekke mindre aktører. Jeg er overbevist om at det vil skje betydelige strukturelle endringer her de neste årene. Det skyldes blant annet at prosjekt- og servicearbeid har blitt mer spesialisert, noe som krever kompetanseheving og økt standardisering i hele organisasjonen, og gjør at kapasiteten og ressursene må benyttes på en bedre måte. Som den ledende aktøren har vi stordriftsfordeler på disse områdene. Det får våre kunder i hele Norge glede av.
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge