Rekordkvartal for Bravida Norge

Report this content

Selskapet økte omsetningen med 40% til 1.019 millioner svenske kroner i tredje kvartal. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 2.895 millioner SEK, 77% høyere enn ved samme tid i fjor.

Kjøpet av Oras påvirker kvartalsresultatet
Økningen i omsetning kommer hovedsakelig fra oppkjøpet av Oras som ble gjennomført 8. mai i år. Datterselskapet har en årlig omsetning på rundt 1.200 MSEK, men med historiske marginutfordringer. Driftsresultatet økte med 16 % til 58 MSEK, som gir en driftsmargin på 5,7 (6,9) %. Justert for Oras var driftsmarginen 7,7 %.

Økt lønnsomhet med lavere sykefravær
Økningen i den justerte driftsmarginen henger sammen med et lavere sykefravær og lavere ikke debiterbar tid.
- Det siste året har vi jobbet hardt for å få ned sykefraværet i selskapet. Det er gledelig at vi nå ser at dette arbeidet gir resultater. Fra 2016 til september i år har sykefraværet sunket fra 6,8% til 5,5%. Sammen med bedre planlegging, som har gitt en lavere ikke debiterbar tid, gjør nedgangen i sykefraværet at vi får benyttet ressursene våre på en bedre måte - som igjen øker lønnsomheten. En annen årsak for bedret lønnsomhet, er at vi har klart å holde de administrative kostnadene stabilt lave, selv om omsetningen har økt betraktelig, sier administrerende direktør Tore Bakke.

Historisk høy ordrereserve
Ordreinngangen i kvartalet økte med 57% til 1.180 (749) MSEK, og har bidratt til å gi en historisk høy ordrereserve.
- Vi er veldig fornøyd med både ordreinngangen og ordrereserven, da det gir oss forutsigbarhet i driften. Det gjelder spesielt større prosjekter med lengre varighet. I tillegg vokser vi på service som utgjør mer enn 50% av vår virksomhet. Strategisk er dette et viktig satsningsområde hvor vekstmålet er 10% vekst pr. år, sier Bakke.

Integrasjonen av Oras fortsetter som planlagt
- Oppkjøpet av Oras har så langt gått etter planen. Bravida har god erfaring med oppkjøp, noe som sikrer en god integrasjon. Så langt har vi blant annet byttet ERP-system og implementert felles innkjøpssystemer for begge selskaper, samt redusert antall ansatte i administrative stillinger. Vi ser betydelige synergier og kostnadsbesparinger på innkjøp, administrasjon og lokaler og fra implementeringen av Bravidas operative prosesser, avslutter Bakke.

Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester med ca 10.000 ansatte i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Bravida leverer både spesialtjenester og helhetsløsninger innen elektro, rør og ventilasjon, og tilbyr alt fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Bravida er representert på drøyt 150 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia