• news.cision.com/
  • Bravida Norge/
  • Skanska og Bravida har signert samspillskontrakt for det nye akuttsykehuset på Hjelset – Bravida Norges største prosjekt noensinne

Skanska og Bravida har signert samspillskontrakt for det nye akuttsykehuset på Hjelset – Bravida Norges største prosjekt noensinne

Report this content

Bravida er totalteknisk leverandør i prosjektet og vil også ha ansvar for prosjekteringsarbeidet sammen med COWI.

Samspillskontrakten ble signert mandag 3. februar av Skanska og Bravida, som allerede er godt i gang med samspillsfasen sammen med Sykehusbygg og Helse Møre og Romsdal. Arkitektene Arkitema og Ratio samt rådgivende entreprenør COWI ble kontrahert inn i samspillsfasen i desember 2019.

Alle partene blir nå samlokalisert i Skanskas kontor «Powerhouse» på Brattørkaia i Trondheim, og intensjonen er å videreføre samarbeidet i en gjennomføringskontrakt etter sommeren 2020.

Det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) har allerede rukket å bli og vil framover fortsatt være et av de viktigste prosjektene i Midt-Norge. Prosjektet omfatter et nytt felles akuttsykehus på Hjelset (ASH) som denne samspillskontrakten gjelder, samt et distriktmedisinsk senter i Kristiansund kommune som vil lokaliseres i eksisterende sykehusbygg.

Det nye sykehuset får integrert somatikk- og psykiatriavdeling og vil ha funksjoner som blant annet poliklinikk og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostikk, operasjon, akuttmottak, intensivbehandling og fødestuer. Bravida skal levere arbeidene knyttet til elektroteknisk, rørteknisk og ventilasjon/klima. Byggestart for akuttsykehuset er planlagt til høsten 2020 og et hundretalls mennesker fra Bravida vil jobbe med denne leveransen på det meste.

Bravida har lang erfaring fra flere store komplekse sykehusprosjekter som vil komme til nytte i denne samspillsfasen, som St. Olavs hospital i Trondheim, SUS2023 i Stavanger, Sykehuset Østfold Kalnes i Sarpsborg, Sykehuset i Vestfold i Tønsberg og A-fløya på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Å bygge et komplekst og moderne akuttsykehus krever tilgang på de dyktigste leverandørene i bransjen, og vi er veldig godt fornøyd med teamet av samspillspartnere vi nå har på plass. Vi er glade for å ha landet avtale med Bravida på teknisk totalentreprise i samspillet, og ser frem til å få dem om bord i tidligfase for å bidra med å optimalisere gode løsninger, sier prosjektsjef fra Skanska, Frode Berg.

– Bravida har god kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette prosjektet og vil også i stor grad benytte seg av lokale og nasjonale samarbeidspartnere i samspill og gjennomføringsfase, forteller regiondirektør for Region Midt i Bravida Norge, Petter Storhaug.

– For oss er dette et svært viktig prosjekt som vi har jobbet sammen med Skanska om i en lang periode. Bravida har i løpet av de siste årene bygget opp betydelig sykehuskompetanse, noe vi ser frem til å benytte gjennom alle faser i prosjektet på Hjelset, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

Skanska
Martine Heyerdahl Rørvik, kommunikasjonsrådgiver, Skanska Norge AS
Mobil: +47 466 20 434
E-post: martine.rorvik@skanska.no

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)
Guri Viken, kommunikasjonsrådgiver, Helse Møre og Romsdal
Mobil: +47 997 13 821
E-post: guri.viken@helse-mr.no

Bravida
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge AS
Mobil: +47 909 41 607
E-post: tore.bakke@bravida.no

Petter Storhaug, regiondirektør Region Midt, Bravida Norge AS
Mobil: +47 951 01 990
E-post: petter.storhaug@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 000 medarbeidere totalt og omsatte for 19,3 milliarder svenske kroner i 2018.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,47 milliarder norske kroner i 2018. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Et hundretalls mennesker fra Bravida vil jobbe med denne leveransen på det meste.
Tweet dette

Sitater

For oss er dette et svært viktig prosjekt som vi har jobbet sammen med Skanska om i en lang periode.
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge
Bravida har god kapasitet og kompetanse til å gjennomføre dette prosjektet.
Petter Storhaug, regiondirektør Region Midt, Bravida Norge
Vi er glade for å ha landet avtale med Bravida på teknisk totalentreprise i samspillet, og ser frem til å få dem om bord i tidligfase for å bidra med å optimalisere gode løsninger.
Frode Berg, prosjektsjef, Skanska