Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv – Bravidas tredje HMS-uke

Bygg og anlegg er en risikofylt bransje med raskt tempo, mange aktører og farlige miljøer. En ulykke kan skje hvemsomhelst, og ofte handler det om fysiske skader som enkelt kunne vært unngått. Det dreier seg også om handlinger og atferd på arbeidsplassen som påvirker psykisk helse. Dette ønsker Bravida å jobbe med å forbedre!

– Grunnen til at vi avholder HMS-uke hvert år, er at vi skal skape en kultur for sikkerhet og hele tiden forbedre vårt sikkerhetsarbeid, sier administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. – Den viktigste ressursen hos oss er alle de ansatte og ingen skal hverken bli fysisk eller psykisk skadet på jobb.

Fjorårets HMS-uke satte fokus på viktigheten av å aktivt bruke risikovurderinger i det daglige arbeidet. I år er hovedtemaet «STOPP et halvt»-metoden til Bravida:

  •  Stans opp
  •  Tenk deg om
  •  Observer risikoen
  •  Planlegg arbeidet du skal gjøre
  •  Påbegynn arbeidet ditt, når du vet at du kan jobbe trygt

– Vi skal både stoppe opp og tenke gjennom før vi gjør en usikker oppgave selv, og vi skal si stopp hvis vi ser en kollega i risiko eller en hendelse som kan føre til en skade, forteller prosjektleder for HMS-uka i Bravida Norge, Robert Krahl. – Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv.

Mottoet for HMS-uka er derfor Bidra til et godt arbeidsmiljø – si ifra – ikke gå forbi!

Et godt arbeidsmiljø gjelder ikke bare fysisk sikkerhet, men også psykisk trygghet. I Bravida har vi nulltoleranse for mobbing, trakassering og diskriminering – ingen ansatte skal utsettes for noen form for utilbørlig opptreden på jobb. Men det er dessverre slik at uønsket oppførsel også forekommer hos oss. I vår interne medarbeiderundersøkelse, Bravidakompasset, rapporterer ca. 10 % av ansatte i Bravida Norge at de har blitt utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering på jobb i løpet av de siste 12 månedene.

Derfor er det viktig at alle medarbeidere i Bravida vet hva de skal gjøre dersom de selv eller kollegaer blir utsatt for dette, og kjenner til Bravidas varslingsrutiner for kritikkverdige og ulovlige forhold.

Bravida har også en nullvisjon for yrkesskader, og har gjennom systematisk HMS-arbeid redusert antall ulykker vesentlig de siste årene. De vanligste risikoene og arbeidsulykkene i Bravida er knyttet til elulykker, fallulykker, både fra høyde og samme nivå, samt kuttskader. Et av tiltakene Bravida innførte i forbindelse med HMS-uka 2018 var et generelt hanskepåbud i hele konsernet.

I løpet av HMS-uka ønsker vi å involvere kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. Vi tror at vi har mye å lære av hverandre. Ved å dele vår kunnskap håper vi å kunne skape en bedre og tryggere bransje for alle, sier Tore Bakke.

Bravidas HMS-uke finner sted 9.-13. september 2019.

Tore Bakke
Administrerende direktør
Bravida Norge
Mobil:      +47 909 41 607
E-post:    tore.bakke@bravida.no

Bravida er Nordens ledende totalleverandør av tekniske løsninger og tjenester innen installasjon og service for eiendommer og anlegg. Selskapet har mer enn 11 000 medarbeidere totalt og omsatte for 19,3 milliarder svenske kroner i 2018.

I Norge er Bravida det største selskapet på elektro- og rørinstallasjoner og blant de ledende på ventilasjon, og omsatte for 4,47 milliarder norske kroner i 2018. Bravida Norge har omkring 3000 medarbeidere og over 60 avdelinger på mer enn 35 steder i Norge. Bravida er en profesjonell aktør og jobber med både store og små prosjekter og serviceoppdrag.

Bravida gir bygninger liv – døgnet rundt, hele året. Våre medarbeidere installerer og vedlikeholder anlegg for energi, varme, kjøling, vann, ventilasjon og sikkerhet. Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.

Les mer på www.bravida.no

Tags:

Om oss

Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester med ca 10.000 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Bravida leverer både spesialtjenester og helhetsløsninger innen elektro, rør og ventilasjon, og tilbyr alt fra design og prosjektering til installasjon, drift og vedlikehold. Bravida er representert på drøyt 160 steder i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Den viktigste ressursen hos oss er alle de ansatte og ingen skal hverken bli fysisk eller psykisk skadet på jobb.
Tore Bakke, administrerende direktør, Bravida Norge
Vi får den arbeidsplassen vi skaper selv.
Robert Krahl, prosjektleder for HMS-uka, Bravida Norge