20181213 Energisentral Bøhler og Tandberg


Fotograf: Truls Jemtland

Nils Morten Bøhler, konserndirektør i OBOS og Eirik Folkvord Tandberg, adm. Dir i Fortum Oslo Varme her ved varmepumpen på Symra terrasse

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Abonner

Relaterte slipp

Etablerer nytt energiselskap