Sitater

– Jeg er svært fornøyd med at prosjektet er et skritt nærmere å bli realisert. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle målene i Parisavtalen. Prosjektet vil være en modell for en bærekraftig avfallshåndtering i byer over hele verden.
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
– Vi er glade for at EUs innovasjonsfond ser behovet for karbonfangst for å nå EUs forpliktelser under Parisavtalen og dets mål om å være klimanøytral innen 2050.
Per Langer Executive Vice President i City Solutions, Fortum.
– Vi er et stort steg nærmere å oppnå betydelige utslippsreduksjoner med karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo. En realisering av vårt prosjekt vil gi en rekke positive effekter; Den norske CCS-verdikjeden vil bli mer robust med to fangstanlegg, muligheten for å nå Oslos klimamål øker kraftig og vi kan eksportere karbonfangstløsninger til mer enn 450 avfallsforbrenningsanlegg i resten av Europa.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme
– En positiv konklusjon i kvalitetssikringsrapporten er en milepæl. Vi har lagt frem robuste kostnadsanslag med liten usikkerhet som vil holde seg godt når vi skal bygge anlegget. Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt har noen faktiske forhold som gjør prosjektet noe mer kostnadskrevende, blant annet på grunn av beliggenheten. I likhet med mange tilsvarende fangstlokasjoner i Europa vil vi kunne demonstrere et anlegg med stor andel fangst av biologisk CO2 og med lokalt mellomlager og en transportløsning til kai.
Styreleder Liv Monica Stubholt.
– Dette er en milepæl for klimaet og Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt.
Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme AS.
– Det er byer som leder an i klimakampen. Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud er tett integrert i Oslos infrastruktur ved å bidra til å løse avfallsutfordringen, og ved å levere fjernvarme til over 200.000 mennesker hver dag. Den statlige investeringsbeslutningen er varslet i nasjonalbudsjettet for 2021, og med dette gir Fortum Oslo Varmes eiere et tydelig signal om at de ønsker å satse på CCS
Liv Monica Stubholt, styreleder i Fortum Oslo Varme
We are very excited to sign this MoU with a partner like Kvaerner to further strengthen Fortum’s energy initiatives. One of the possible projects is carbon capture and storage (CCS) for Waste-to-Energy (WtE) plants. CCS is very well suited for combatting climate change and creating a cleaner world.
Fortum's President and CEO Pekka Lundmark
– Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, så byenes rolle i å løse klimautfordringene vokser. Karbonfangst og lagring er helt nødvendig for å klare Parismålene. I dag markerer vi nok en milepæl i arbeidet med å sikre Karbonfangst på Klemetsrud. Det gjør meg både stolt og glad på våre felles vegne.
Marthe Scharning Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.
– Det er gledelig å ha kommet til enighet med Oslo Havn om leie av areal på Sydhavna. Kneppeskjæret er et godt egnet område for første fase av transportetappen i Fortum Oslo Varmes bynære CCS-prosjekt. – Det har vært en god prosess med Oslo Havn for å komme frem til denne avtalen. En fremtidsrettet samarbeidspartner i Oslo Havn og plassering i Sydhavna var vårt førstevalg blant havnealternativene vi vurderte. Avstanden mellom karbonfangstanlegget og Sydhavna er relativt kort, og dermed godt egnet for bruk av elektrisk transport.
Styreleder i Fortum Oslo Varme, Liv Monica Stubholt.
– Vi opplever at utleiemarkedet er i endring mot betydelig større bevissthet rundt miljø- og klimapåvirkningen av et bygg. Flere og flere selskaper ser bygget man leier i som en del av identiteten til selskapet, og identiteten påvirkes i sterkere grad av fokus på miljø og bærekraft, og dermed også byggets miljøprofil. Vi opplever derfor at våre bygg får en høyere verdi når vi sammen med Fortum Oslo Varme maksimerer utnyttelsen av byens eksisterende ressurser.
Annette Hoffgaard, direktør Næringseiendom i Olav Thon Gruppen.
– Det første sorptive kjøleanlegget ble montert i selskapets egen driftssentral for et par år siden. Dette anlegget har gitt oss gode erfaringer når vi tar kjøleløsningen ut i markedet. Vi er veldig fornøyd med at en framtidsrettet og god samarbeidspartner som Olav Thon Gruppen er den første som benytter teknologien
Knut Inderhaug, direktør salg og marked, Fortum Oslo Varme
– Sorptiv kjøling er en kjent miljøvennlig kjøleteknologi som gir prosjektet en miljøprofil, samtidig som det er kostnadsbesparende, og passer Youngstorget 3 som hånd i hanske.
Ole-Martin Moe, leder av teknisk fagavdeling i Olav Thon Gruppen
Vi så en utfordring som ikke var løst, og utviklet en skalerbar gjenvinningsløsning for alle bransjer som bruker batterier
Ole Gudbrann Hempel, Fortum Charge & Drive
Med disse lynladestasjonene gir vi Fortum Charge & Drives kunder muligheten til å benytte den maksimale ladehastigheten i de nye elbilmodellene som nå ruller ut på norske veier.
Stian Mathisen, Fortum
– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten OBOS viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og OBOS er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag.
Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.
– Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg
Eirik F Tandberg, adm. dir. Fortum Oslo Varme
- Stortinget understreker viktigheten av rask fremdrift og minimal forsinkelse i kvalitetssikringsprosessen, og vi er glade for at vårt prosjekt nå sidestilles med fangstprosjektet til Norcem. Jeg tror Stortinget har merket seg at vi kan løse to globale problemer; både avfallsproblemet og klimaendringene, med karbonfangst på avfallsforbrenning.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.
Med disse ladestasjonene kan man lade en elbil for 25 mils kjøring på ti minutter
Stian Mathisen, Communications Manager i Fortum