Del

Sitater

– Vi opplever at utleiemarkedet er i endring mot betydelig større bevissthet rundt miljø- og klimapåvirkningen av et bygg. Flere og flere selskaper ser bygget man leier i som en del av identiteten til selskapet, og identiteten påvirkes i sterkere grad av fokus på miljø og bærekraft, og dermed også byggets miljøprofil. Vi opplever derfor at våre bygg får en høyere verdi når vi sammen med Fortum Oslo Varme maksimerer utnyttelsen av byens eksisterende ressurser.
Annette Hoffgaard, direktør Næringseiendom i Olav Thon Gruppen.
– Det første sorptive kjøleanlegget ble montert i selskapets egen driftssentral for et par år siden. Dette anlegget har gitt oss gode erfaringer når vi tar kjøleløsningen ut i markedet. Vi er veldig fornøyd med at en framtidsrettet og god samarbeidspartner som Olav Thon Gruppen er den første som benytter teknologien
Knut Inderhaug, direktør salg og marked, Fortum Oslo Varme
– Sorptiv kjøling er en kjent miljøvennlig kjøleteknologi som gir prosjektet en miljøprofil, samtidig som det er kostnadsbesparende, og passer Youngstorget 3 som hånd i hanske.
Ole-Martin Moe, leder av teknisk fagavdeling i Olav Thon Gruppen
Vi så en utfordring som ikke var løst, og utviklet en skalerbar gjenvinningsløsning for alle bransjer som bruker batterier
Ole Gudbrann Hempel, Fortum Charge & Drive
Med disse lynladestasjonene gir vi Fortum Charge & Drives kunder muligheten til å benytte den maksimale ladehastigheten i de nye elbilmodellene som nå ruller ut på norske veier.
Stian Mathisen, Fortum
– Vi i Fortum Oslo Varme er takknemlige for tilliten OBOS viser oss med denne avtalen. Fortum Oslo Varme og OBOS er to selskaper med et brennende miljøengasjement. Dette er et svært spennende partnerskap og et viktig ledd i utviklingen av gode miljøvennlige og fleksible energiløsninger også utenfor der vi har fjernvarme per i dag.
Eirik Folkvord Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.
– Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg
Eirik F Tandberg, adm. dir. Fortum Oslo Varme
- Stortinget understreker viktigheten av rask fremdrift og minimal forsinkelse i kvalitetssikringsprosessen, og vi er glade for at vårt prosjekt nå sidestilles med fangstprosjektet til Norcem. Jeg tror Stortinget har merket seg at vi kan løse to globale problemer; både avfallsproblemet og klimaendringene, med karbonfangst på avfallsforbrenning.
Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktør i Fortum Oslo Varme.
Med disse ladestasjonene kan man lade en elbil for 25 mils kjøring på ti minutter
Stian Mathisen, Communications Manager i Fortum
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen

Abonner